Följ

Inaktivera virtuella maskiner på Windows 10 (Hyper-V)

Virtuella maskiner kan förhindra start av prov eller leda till störningar under prov, t.ex. att eleven/studenten hamnar utanför provet. Detta gör DigiExam av säkerhetsskäl. För att minimera risken är det första steget att inaktivera virtuella maskiner som medvetet har aktiverats av användaren.

Om inga virtuella maskiner har aktiverats av användaren kan det vara den inbyggda virtuella maskinen i Windows 10 som heter Hyper-V som orsakar problemet. Följ stegen nedan för att avaktivera Hyper-V.

 

 

1. Tryck på Windows-knappen och skriv "Windows-funktioner".

2. Öppna "Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner".

3. När rutan "Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner" öppnas, hitta Hyper-V and bocka ur den (se figur 1).

Hyper-V.png

Figur 1

4. Klicka på OK.

5. Starta om din dator.

 

Nu ska Hyper-V vara inaktiverad.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer