Följ

Fjärrövervakning - kontroll av utrustning

 

Fjärrövervakning är en integrerad tjänst i DigiExam som ger en ännu högre pålitlighet vid prov/tentor på distans. Din skärm, kamera och mikrofon delas under provet/tentans gång och spelas samtidigt in.

 


 

1. Vad innebär Remote Proctoring/Fjärrövervakning i ett prov/tenta?

2. Vad gör jag om min "Kontroll av utrustning" misslyckas?

 


 

Vad innebär Fjärrövervakning i ett prov/tenta?

Tjänsten är ett verktyg för automatisk övervakning av ett pågående prov/tenta i DigiExam-klienten. Genom delning av skärm, webbkamera och mikrofon kan provet/tentan övervakas med ett mycket högre mått av säkerhet.

Provet/Tentan kan övervakas under tiden av en lärare eller provvakt och allt spelas samtidigt in med notiser om avvikande händelser. Tillsammans med andra verktyg för analys genereras en detaljerad rapport av det fjärrövervakade provet/tentan.

Innan du kan starta det fjärrövervakade provet/tentan genomför DigiExam en kontroll av utrustning, där verifieras att webbkamera, mikrofon och skärminspelning är aktiverade.

 

Fja_rro_vervakning__1_.png

 

Vad gör jag om min "Kontroll av utrustning" misslyckas?

Du behöver tillåta att webbkamera, mikrofon och skärminspelning används under provet/tentan. Om din kontroll misslyckas behöver du ge DigiExam tillgång på din enhet. 
Fja_rro_vervakning__2_.png
Tillgång ges vanligtvis i Inställningar eller Systeminställningar under Säkerhet & Integritet
MacOS - Systeminställningar -> Säkerhet och integritet
Fja_rro_vervakning__4_.png     Fja_rro_vervakning__5_.png 
MacOS ->Säkerhet och integritet -> Tillåt appar att använda webbkamera, mikrofon och skärminspelning
Fja_rro_vervakning__6_.png


 Windows -> System settings-> Privacy settings -> 

Fja_rro_vervakning__7_.png   Fja_rro_vervakning__8_.png

 

Windows -> System settings -> Privacy settings -> Allow desktop apps to use Camera, Microphone and Screen recording

Fja_rro_vervakning__9_.png

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer