Följ

Fjärrövervakningsverktyg

 

1. Vad innebär Fjärrövervakning av ett prov/tenta?

2. Hur fungerar Fjärrövervakningsverktyget?

3. Vem kan använda Fjärrövervakning? 

 

Fjärrövervakning är en tilläggstjänst integrerad i DigiExam som ger en ännu högre pålitlighet vid prov/tentor på distans. Elevens/Studentens kamera, mikrofon och skärm delas under provets gång och spelas samtidigt in.

Skolan eller organisationen väljer vilka funktioner av Fjärrövervakning som ska vara aktiva vid ett prov eller en tenta. Beroende på vilka inställningar som används kommer olika data behandlas av DigiExam. Möjligheten att konfigurera sina egna inställningar vid Fjärrövervakning finns där för att möta de databehandlingskrav som skolan eller organisationen har.

 


 

1. Vad innebär Fjärrövervakning av ett prov/tenta?

Tjänsten är ett verktyg för automatiserad övervakning av ett pågående prov/tenta i DigiExam-klienten. Genom delning av skärm, webbkamera och mikrofon fjärrövervakas elever/studenter med ett mycket högre mått av säkerhet.

Provet/tentan kan övervakas under tiden av en lärare eller provövervakare och allt spelas samtidigt in med notiser om avvikande händelser. Tillsammans med andra verktyg för analys genereras en detaljerad rapport av det fjärrövervakade provet/tentan.

Fjärrövervakning erbjuder:

  • DigiExam-klienten/appen i nedlåst läge
  • Identitetskontroll
  • Fjärrövervakning av kamera, mikrofon och skärm
  • Inspelning av kamera, mikrofon och skärm
  • Trovärdighetsrapport
  • Stöd för Offline-läge

Alla lärare, provövervakare och administratörer med behörighet till provet/tentan får automatiskt tillgång till Fjärrövervakningen i översiktsvyn.

Fja_rro_vervakning__1_.png

 

Fjärrövervakningsverktyget öppnas i en ny flik.

Fja_rro_vervakning__2_.png

 

2. Hur fungerar Fjärrövervakningsverktyget?

I det pågående provet/tentan visas all aktivitet i Sessioner med automatiserade notiser för avvikande händelser. Kamera, mikrofon och skärm visas och spelas in i Fjärrövervakningsvyn och Chatten kan användas för identitetskontroll samt kommentarer/notifieringar till elever/studenter.
Fja_rro_vervakning__3_.png
Sessioner - generell information och automatiserade notiser 
Fjärrövervakningsvyn - visar och spelar in skärm, kamera och ljud, ger möjlighet att växla mellan att visa kamera eller skärm, kommentera och värdera aktivitet
Chatten - kananvändas för att notifiera elever/studenter under provet/tentan. Chatten kan också initieras av elev/student för ex. frågor eller tillåten paus.

3. Vem kan använda Fjärrövervakning?

Fjärrövervakning är en tilläggstjänst i DigiExam. En skola eller en organisation med tjänsten aktiverad kan använda den till utvalda prov/tentor och ger automatiskt behörighet till lärare, provövervakare och administratörer med rättighet att se provets översiktsvy.

När provet/tentan är avslutad, har endast användare (lärare, administratörer) med behörighet att rätta provet/tentan möjlighet att använda Fjärrövervakningsverktyget. 

 

Fja_rro_vervakning__4_.png

 


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer