Följ

Frågetyp - Ordlucka

*Ordlucka fungerar bara på version 11.4.0 och senare.

Beskrivning av Ordlucka i Digiexam

Denna frågetyp innebär att en text presenteras följt av en textruta där eleven/studenten fyller i sitt svar. Svaret jämförs sedan med det rätta ordet i luckan. Ordlucka kan användas till glosor, quiz, förhör, rättstavning och mycket mer. Det finns också ett nytt rättningsaternativ Poäng per fråga som kommer att diskuteras senare i den här guiden.

 Rättningsinformation

Matchning

Exakt träff - Detta alternativ kräver att luckan fylls i exakt så som läraren skrivit.

Innehåller - Med denna inställning så kräver inte ordluckan att det är exakt det ordet som ordluckan söker som skrivs in, ordet måste dock finnas med i ordluckan.
Ex: Ordluckan innehåller [potatis] men om eleven/studenten skriver "potatismos" så kommer det vara giltigt då ordet innehåller potatis.

Skiftlägekänsligt - Gör så att orden är känsliga för stora och små bokstäver. Om ordet som söks är [Hästar] och eleven/studenten skriver "hästar" så kommer det inte ge några poäng.

 

Rättningsalternativ

Som rättningsalternativ är det även möjligt att välja "Allt eller inget", "Rätt minus fel" och "Poäng per svar", de förklaras mer ingående i detta avsnitt.

 

Allt eller inget

Eleven/studenten måste fylla i alla rätta stavningar för att få poäng. Om det kommer med en felstavning eller ett felaktigt ord så tilldelas noll poäng. 

I figur 1 nedan visas ett exempel i på Ordlucka som läggs till i redigeringsvyn för ett prov/tentamen med rättningsalternativet "Allt eller inget".

Ordlucka__1_.png
Figur 1

Exemplen nedan utgår från Ordluckorna i figur 1.

Exempel 1: Elev 1 skriver: fjärde, körkort, 18. Då alla var korrekt skrivna så blir det 3 poäng.

Exempel 2: Elev 2 skriver: 4, körkort, 18. Då eleven inte skrev "fjärde" istället för siffran 4 så vart det fel och det blir 0 poäng.

Exempel 3: Elev 3 skriver: fjärde, körkort, arton. Samma sak gäller här då eleven skrev arton istället för siffrorna 18 så blir det 0 poäng.

Exempel 4: Elev 4 skriver: fjärde, B-körkort, 18. Här kunde det vart poäng om inställningen "Innehåller" vart vald istället för "Exakt träff" som kräver att det ska vara exakt som är angivet i luckan, det blir 0 poäng

 

Rätt minus fel

Eleven/studenten får pluspoäng för rättstavning och minuspoäng för varje felaktigt stavning. Varje Ordlucka är värd den bråkdelen av maxpoängen, så i detta fall så är maxpoängen 4, då är varje Ordlucka värd 1 poäng. Så om man skriver 2 rätt och 2 fel så blir det +2 - (-2) = 0 i slutpoäng. Den lägsta poängen som tilldelas är noll, det går alltså inte att tilldela minuspoäng (exempelvis -1) som poäng på "Ordlucka".

I figur 2 nedan visas ett exempel på en flervalsfråga med "Innehåller" och Skiftlägeskänsligt som inställning.

Ordlucka__2_.png
Figur 2

Exemplen nedan utgår från frågan i figur 2.

Exempel 1: Elev 1 skriver: möbelföretag, Ingvar Kamprad, Nederländerna, Helsingborg. Alla är rättstavade och med rätt på liten och stor bokstav så det blir 4 poäng.

Exempel 2: Elev 2 skriver: Möbelföretag, Ingvar kamprad, Nederländerna, Helsingborg. Detta blir då 2 poäng

Exempel 3: Elev 3 skriver: möbelföretag, ingvar kamprad, nederländerna, helsingborg. Detta blir 0 poäng då tre fel tar bort den poängen som blev rätt.

 

Poäng per svar

Varje rättstavning ger plus poäng, om stavningen på en lucka är fel så ger den inga poäng. Varje rätt svar är värd maxpoängen delat på antal luckor.

I figur 3 nedan så har vi en fråga värt 5 poäng med 5 luckor. Så 1 poäng per rätt och med skiftlägekänsligt igång.

Ordlucka__3_.png

Figur 3

Förhandsgranskning av prov

Med förhandsgranskning av provet får man en bild av hur provet ser ut. Siffror kommer dyka upp som indikerar ordluckans nummer i den vyn. Dessa syns inte för Elever/Studenter.

 

Ordlucka ur elevens/studentens perspektiv

Eleven/studenten kommer inte se någon skillnad på Ordluckor vare-sig det är rättningstyp "Allt eller inget", "Rätt minus fel" eller "Poäng per svar". Se exempel på Ordluckor när en elev/student besvarar dem i figur 3, 4 och 5 nedan.

Screenshot_2023-03-13_at_12.52.14_framed__2_.png
Figur 4

 


 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Avatar
    Permanently deleted user

    Väldigt bra kommer att underlätta både utformning och rättning!