Följ

EPERM: operation not permitted (offline-inlämning på USB)

För att kunna göra en offline-inlämning på en USB-sticka så behöver DigiExam-klienten tillgång till Borttagbara volymer, i detta fall USB-stickan. Om DigiExam-klienten inte har det så kommer följade felmeddelande att dyka upp:

Error: EPERM: operation not permitted, open '/Volumes/USB-name/ExamID-StudentCode

USB-name: USB-stickans namn.
Exam ID: prov ID för provet som ska lämnas in.
StudentCode: elevkod/studentkoden för just den eleven/studenten.

 


 

Mac

Öppna Inställningar > Säkerhet och integritet > Integritet > Filer och mappar > DigiExam > Säkerställ att kryssrutan för Bottagbara volymer är ibockad (se figur 1).

Filer_och_mappar.png

Figur 1


 

Windows

  1. Sätt in USB-stickan i datorn.
  2. Öppna Utforskaren.
  3. Höger-klicka på USB-stickan.
  4. Egenskaper.
  5. Öppna fliken Säkerhet.
  6. Klicka på Ändra för att ändra Behörigheter.
  7. Markera användaren och tillåt Fullständig behörighet till den användaren.


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer