Följ

Digiexam Webb - Uppdatering - Version 4.0.0

Släppt 2020-08-23

 

Nytt

 • Uppdateringar för kontohanterare
  • Kontohanterare kan skapa elev/studentkonton (mer information)
  • Kontohanterare kan ta bort tomma elev/studentkonton (mer information)
  • Importvy som visar en detaljerad historik över alla skapade elev/studentkonton

 

 • Uppdateringar för lärare och administratörer
  • Lärare/administratörer kan nu endast lägga till elever/studenter som redan finns på skolan/organisationen i en klass i gruppvyn
  • Det går nu att söka efter elever/studenter som finns på skolan/organisationen när de ska läggas till en klass

 

 • Uppdateringar för lärare, administratörer och kontohanterare
  • Förbättrad elevsökningsfunktion
  • Elever/studenter som redan har ett Digiexam-användarkonto måste nu ge samtycke till ytterligare skolor eller organisationer som lägger till användaren baserat på samma e-postadress. Detta skyddar elevernas/studenternas personliga data från att automatiskt läggas till på det nya användarkontot utan deras tillstånd. Tills eleven/studenten har gett samtycke kommer informationen (med undantag för den e-postadress som används för att lägga till kontot) att döljas i elevsöken.
 • Uppdateringar för elever/studenter
  • Elever/studenter som redan har ett Digiexam-användarkonto måste ge samtycke till ytterligare skolor eller organisationer som lägger till användaren baserat på samma e-postadress så att deras personliga data inte automatiskt läggs till från användarkontot utan deras tillstånd.
  • Elever/studenter kan inte automatiskt skapa ett Digiexam-konto bara genom att göra ett prov/tentamen i Digiexam-klienten, de måste nu ha ett konto innan de kan starta ett prov/tentamen.
  • Elever/studenter med flera konton kommer nu att se sina prov/tentor per organisation istället för att se alla prov/tentor som de har skrivit i Digiexam på en sida.

Mer information om uppdateringen av kontohanterarrollen finns här.

 

Fixar / Uppdateringar

 • Livesstreams i fjärrövervaknings-verktyget kunde ibland inte visas, detta har nu åtgärdats.

 • Tabeller kunde ibland visas som en enda vertikal linje istället för att visa hela tabellen. Detta har nu åtgärdats.

 • Förfluten tid i monitoreringsvyn återställdes efter 24 timmar, den kommer nu att lägga till +1 dag i räknaren istället för att återställas.

 • Ett kalkylark-arkalternativ för att indikera obesvarade frågor har lagts till, vid nedladdning av ett kalkylark är det nu möjligt att välja mellan att lista obesvarade frågor som antingen 0 poäng eller bindestreck.

 • Lucktext-frågor betygsattes inte alltid automatiskt om en elev/student lämnade in ett prov/tentamen offline, detta har nu åtgärdats.

 

--------------------------------------------------

 

Besök oss online

Facebook | Twitter | LinkedIn | Hemsida

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer