Följ

Generera nya elev-/studentkonton

I och med den nya uppdateringen så kan du som Kontohanterare i DigiExam nu skapa elev-/studentkonton för nya elever/studenter. I denna guide går vi igenom nyheterna för rollen som Kontohanterare samt visar, steg för steg, hur nya elever/studenter läggs till i en organisation och vad som krävs för att de ska kunna genomföra ett prov/en tenta.

 Sammanfattning

 • Kontohanterare kan skapa nya elev-/studentkonton.
 • Oanvända elev-/studentkonton kan raderas av en kontohanterare.Fliken Elever

En av de två nya flikarna som en kontohanterare numera har tillgång till är Elever (se figur 1). Där kan man:

 • Sökfunktion
 • Skapa en ny elev
 • Importera elever (massimport)
 • Ta bort elever


Sökfunktion

Genom att fylla i antingen namn, studentkod eller e-postadress kan man söka på elever/studenter (figur 1). I listan med träffar så kan man se vilka tillgänglighetsinställningar de har tillgång till och man kan även filtrera på en/flera inställningar genom att klicka på Tillgänglighetsinställningar och välja en/flera alternativ. Härifrån finns också möjligheten att klicka på en elev/student och se elevens/students konto.

Knapp_-_So_k.png
Figur 1Ny elev

För att skapa en ny elev:

 1. Klicka på knappen Ny elev (figur 2)
 2. Fyll i elevens uppgifter, välj sedan eventuella tillgänglighetsinställningar och klicka på Skapa (figur 3)

Knapp_-_Ny_elev.png
Figur 2

Ny_elev.png
Figur 3Importera elever (massimport)

För att importera flera elever/studenter samtidigt:

 1. Klicka på knappen Importera elever (figur 4).
 2. Kopiera studentdatan (elevernas uppgifter) från ditt kalkylblad (figur 5)

  OBS! Kolumnerna ska ha ordningen epostadress, förnamn, efternamn, studentkod och eventuellt tillgänglighetskoder i kalkylbladet som i exemplet i figur 6.

 3. Klistra in elevernas kopierade uppgifter i fältet där det står Klistra in studentdatan här (figure 6).
 4. En översikt av importen visas och ändringar av tillgänglighetsinställningar är möjligt även i detta steg. Klicka sedan på Importera elever för att skapa de angivna elev-/studentkontona (se figur 7).


Knapp_-_Importera_elever.png
Figur 4

 

Excel.pngFigur 5

 

Importera_elever.png
Figur 6

 

Importera_studentdata.png
Figur 7Ta bort elever

En kontohanterare kan ta bort tomma konton och därför kan endast tomma konton hittas när man söker på elever/studenter på denna sida.

 1. Klicka på knappen Ta bort elever (figur 8).
 2. Sök på elevens/studentens studentkod, namn eller e-postadress (figur 9)
 3. Välj den/de elever som ska tas bort och klicka sedan på Ta bort x elever (figur 10).

Knapp_-_Ta_bort_elever.png
Figur 8

 

Ta_bort_elever_-_So_k.png
Figur 9

 

Ta_bort_x_elever.png
Figur 10

 Fliken Importer

Den andra nya fliken som en kontohanterare har tillgång till är fliken Importer. Här kan en kontohanterare se en översikt över alla importer som har gjorts inom organisationen (figur 11) och genom att klicka på en enskild import får du tillgång till importdetaljerna (figur 12). Även härifrån går det att komma in på elevens/studentens konto.

 

Importer_-_O_versikt.png
Figur 11

 

Import_-_Job.png
Figur 12

 


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer