Följ

Ny version av DigiExam Web, Chromebook, iPad, Mac & Windows - 22 April 2020

DigiExam Web (Släpptes 2020-04-22)

Nytt

 • Microsoft Teams kan nu användas tillsammans med DigiExam (mer info)

Fixar / Uppdateringar

 • Information om att förlängning av tidsgränsen via USB inte fungerar på Ipad har lagts till i informationsrutan vid för tidsbegräsningsfunktionen.

 • Publiceringssidan har optimerats för att kunna ladda snabbare för att kunna hantera snabb laddning av hundratals elever samtidigt.

 --------------------------------------------------

DigiExam 12.5.0 - Chromebook (Släpptes 2020-04-22)

Nytt

 • Microsoft Teams kan nu användas tillsammans med DigiExam (mer info)

Fixar/Uppdateringar

 • Det är nu möjligt att klistra in från externa källor även i Demo-provet

--------------------------------------------------

DigiExam 12.5.0 - iPad (Släpptes 2020-04-22)

Nytt

 • Microsoft Teams kan nu användas tillsammans med DigiExam (mer info)

Fixar/Uppdateringar

 • Det är nu möjligt att klistra in från externa källor även i Demo-provet

--------------------------------------------------

DigiExam 12.5.0 - Mac (Släpptes 2020-04-22)

Nytt

 • Microsoft Teams kan nu användas tillsammans med DigiExam (mer info)

Fixar/Uppdateringar

 • Det är nu möjligt att klistra in från externa källor även i Demo-provet

 

--------------------------------------------------

 

DigiExam 12.5.0 - Windows (Släpptes 2020-04-22)

Nytt

 • Microsoft Teams kan nu användas tillsammans med DigiExam (mer info)

Fixar/Uppdateringar

 • Det är nu möjligt att klistra in från externa källor även i Demo-provet

 

--------------------------------------------------

 

Besök oss online

Facebook | Twitter | LinkedIn | Hemsida

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer