Följ

Elever/studenter kan inte registrera sig på prov/tentamen

I både Safari och Chrome så finns en inställning som gör att tredjepart-cookies blockeras.
I en läroplattform där DigiExam placeras i en inbäddad sida (vilket är fallet i exempelvis Canvas) anses DigiExam vara en tredjepart vilket gör att DigiExam-cookies blockeras och inte följer med vid vissa moment, som när en elev/student försöker registrera sig på ett prov/tentamen exempelvis.
Istället kommer eleven/studenten då till inloggningsrutan i DigiExam eftersom cookie:n som automatiskt skulle loggat in eleven/studenten istället blockerats.

Nedan följer en guide per webbläsare som visar vilken inställning det är och hur den kan inaktiveras.

Chrome

OBS! Denna inställning skiljer sig beroende på om Chrome öppnas i inkognitofönster eller inte.

1. Börja med att öppna webbläsarmenyn genom att klicka på de tre punkterna längst upp till höger i webbläsaren och välj "Inställningar".

2. Gå sedan till "Sekretess och säkerhet" i vänstermenyn och välj " Cookies och annan webbplatsdata".

3a. Om inkognitofönster ska användas - Under "Allmäna inställningar" finns "Blockera cookies från tredje part med inkognitoläget" vilket oftast är standardvalet, om DigiExam ska fungera fullt ut i inkognitofönster behöver "Tillåt alla cookies" väljas.

3b. Om vanligt fönster ska användas - Under "Allmäna inställningar" bör då "Blockera cookies från tredje part med inkognitoläget" eller "Tillåt alla cookies" att väljas.

Safari

1. Börja med att öppna "Safari"-menyn längst upp till vänster och välj "Inställningar...".

2. Gå till rubriken "Integritet" och hitta sedan rubriken "Webbplatsspårning" där valet "Förhindra spårning mellan webbplatser" behöver bockas ur.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer