Följ

Aktivering av nya elev-/studentkonton

Aktivering

I och med uppdateringen inför HT2020 så behöver nya elev-/studentkonton aktiveras i vissa fall. Om elever/studenter försöker starta ett prov/en tenta utan att ha ett konto eller aktiverat konto visas dessa meddelanden i klienten. Nedan förklarar vi de olika situationerna:

  • Befintliga elev-/studentkonton som går i samma skola påverkas ej av dessa förändringar.

  • Helt nya elev-/studentkonton, dvs. en epostadress som inte har något konto hos DigiExam, behöver inte aktiveras. Elever/studenter får ett mail där ett lösenord ska skapas (Set password, figur 1) för att kunna logga in via webben och se gjorda prov/tentor, resultat och återkoppling.

  • Elever/studenter som har ett konto hos DigiExam sedan tidigare, men som registreras under en ny organisation, får ett mail med en instruktion om att aktivera sitt konto. Genom att klicka på Activate my account (figur 2) ges tillåtelse till skolan att behandla elevens/studentens uppgifter och därefter kan elever/studenter skriva prov hos den nya organisationen. Detta måste göras innan det första provtillfället, annars kan eleven/studenten ej starta provet online.
     

Set_password.png
Figur 1

 

Activate.pngFigur 2

 


 

Meddelande i klienten

Elever/studenter får ett meddelande i klienten vid försök av start av ett prov/en tenta om de inte har ett aktivt konto:

  • Inget studentkonto hittades (figur 3).
  • Studentkontot har inte aktiverats än (figur 4).

Klient_-_Inget_studentkonto.png
Figur 3

 

Klient_-_Inte_aktivt_a_n.png
Figur 4

 


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer