Följ

Safari - Spårning mellan webbplatser

Webbläsaren Safari har en inställning som kallas för Förhindra spårning mellan webbplatser. På iPad och Mac datorer, används Safari som standardwebbläsare och dessa användare kan därför ha svårigheter med att loggia in på Digiexam via en integration (exempelvis Canvas).

 

Lösning: Bocka ur Förhindra spårning mellan webbplatser.
Guide på Apples hemsida: Safari-webbläsarstöd

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer