Följ

Externa verktyg

Externa verktyg är en funktion som gör det möjligt att använda olika webbapplikationer och webbplatser i prov som inte kan användas med medialänkar. Funktionen stöder till exempel webbplatser eller webbapplikationer som kräver att användaren loggar in.

Det är avgörande att en kontohanterare på skolan verifierar det externa verktyget och säkerställer att det fungerar i skolans IT-miljö.

Exempel på externa verktyg som kan användas:

  • Google Meet / Hangouts
  • Zoom
  • Microsoft Teams

Klicka på länken nedan för mer information:
Lägg Till Externa Verktyg I DigiExam

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer