Följ

Kontroll av utrustning (webbkamera och mikrofon)

Ett externt verktyg för monitorering under ett prov kan tillåtas i Digiexam-klienten i det nedlåsta läget. Möteslänkar (ex. Teams, Zoom, Google Meet) kan då startas av eleven innan provet påbörjas.


 

Starta det externa verktyget innan provet

Om du måste använda ett externt verktyg i provet kan det externa verktyget nås innan du startar provet, klicka på det externa verktyget, i det här fallet Google Meet (figur 1).

EV_webb_framed.jpg
Figur 1

 


Kontroll av utrustning - Lyckad

Om förutsättningarna för ditt prov anger att du ska ansluta till en möteslänk i provet genomför Digiexam en kontroll av utrustning, där verifieras att Digiexam får använda kamera och mikrofon i provet

 

Kontroll_av_utrustning_framed.jpg
Figur 2

 

Kontroll av utrustning - Misslyckad

Om detta steg misslyckas så kommer Kamera och/eller Mikrofon att lysa rött. Du behöver tillåta att webbkamera och mikrofon används under provet/tentan.

 

 


 

Tillåt åtkomst - Mac

Gör följande för att tillåta åtkomst på din Mac:


>
Systeminställningar (figur 4)>
Säkerhet och integritet (figur 5)>
Kamera och Mikrofon (figur 6)>
Tillåt Digiexam att använda Kamera och Mikrofon (figur 6)

System_Preferences_framed.png
Figur 4

 

Settings_framed.png
Figur 5

 

Mac_privacy_framed.png
Figur 6

 


 

Tillåt åtkomst - Windows

Windows (figur 7) >
Systeminställningar >
Sekretessinställningar (figur 8)>
Låt skrivbordsappar använda inspelning av kamera och mikrofon (figur 9).

 

Windows_start_framed.png
Figur 7

 

Privacy_and_security_framed.png
Figur 8

 

Windows_app_permissions_framed.png
Figur 9

 

Uppdatera till rätt inställningar och gå vidare genom att följa instruktionen för att starta provet.

 

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer