Följ

1. Lägg till Externa verktyg i Digiexam

Externa verktyg är en funktion som gör det möjligt för studenter att använda en mängd olika webbapplikationer och webbplatser under ett/en prov/tentamen med enheten i nedlåst läge. Till exempel stöder funktionen webbplatser eller webbapplikationer som kräver att eleverna loggar in för att komma åt ett konto eller domän.


OBS! Externa verktyg kan bara läggas till av en kontohanterare på skolan. När de väl har lagts till kan lärarna aktivera de så att eleverna kan använda de under ett/en prov/tenta.

Det är avgörande att ni testar och verifierar det externa verktyget i mindre skala innan det används fullt ut på skolan. 

Lägg till ett externt verktyg

Följ dessa steg (figur 1):
Organisation tab > Externa verktyg > + Skapa externt verktyg

Skapa_externt_verktyg_framed.png
Figur 1

 


 

Namn, ikon och beskrivning

I den första delen, grunderna för det externa verktyget sätts (figur 2).

Mitt_verktyg_framed.png
Figur 2

 

Beskrivning:
Denna text kommer att visas för lärare som använder det externa verktyget.

 

URL för landingssida:
Välj din domänadress till studentinloggningen till webbapplikationen. När detta externa verktyg används vid en tentamen är denna sida den första sidan som studenten kommer att se.

 

Läraren kan ställa in / redigera målsida:

Att aktivera den här inställningen gör det möjligt för läraren att redigera landingssidan som har ställts in av kontohanteraren.

Kontohanteraren kan också välja att lämna landingssidan tom när den här inställningen är aktiverad. Om det lämnas tomt är det dock obligatoriskt för läraren att lägga till en målsida när det externa verktyget används i en tentamen.

 


 

Listor över tillåtna webbplatser

Ställ in den allmänna webbadressen för det externa verktyget som ska användas (figur 3).

 

Lista_o_ver_tilla_tna_webbplatser_framed.png
Figur 3

 

Tillåt enskilda webbsidor:
Gör det möjligt för en elev/student att bläddra i innehållet i endast de specifika webbadresserna som läggs till (t.ex. en artikel på Wikipedia)


Tillåt hela domäner:
Tillåter en elev/student att bläddra och navigera fritt under de angivna domänerna utan några begränsningar (t.ex. alla artiklar på Wikipedia)

 

Tillåt delvis åtkomst till domäner:
Tillåter en elev/student att bläddra och navigera fritt under den angivna URL-sökvägen. Det är möjligt att gå djupare inom samma webbadress så länge den inte ändras, men det är inte möjligt att höja en nivå i den specifika webbadress som anges här.

 


 

Kontroll av elevutrustning (när online-möteslänkar används)

Aktivera utrustningskontroller när du använder externa verktyg som videokonferenser eller online-möteslänkar som kräver elev-/studentutrustning som kamera och/eller mikrofon (figur 4).

När man använder online-möteslänkar (t.ex. Microsoft Teams, Zoom, Google Meet) som externt verktyg behöver elever/studenter utföra en utrustningskontroll innan de börjar provet. Detta kommer att uppmana operativsystemet som eleven/studenten använder för att ge Digiexam tillåtelse att använda utrustningen som har aktiverats.

 

Kontroll_av_elevutrustning_framed.png
Figur 4


 

Plattformar och funktioner som stöds

 

OS Inloggning Kamera Mikrofon Skärmdelning
Win10/10S Ja Ja Ja Nej (Under utveckling)
MacOS Ja Ja Ja Nej (Under utveckling)
Chromebook Ja Ja Ja Nej (Under utveckling)
iOS Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej
 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer