Följ

Externa provverktyg - Google Meet

OBS! I dagsläget fungerar Googles tjänster så som Meet, Translate osv. endast på Chromebooks.Det är avgörande att en kontohanterare på skolan verifierar det externa verktyget och säkerställer att det fungerar i skolans IT-miljö.Google Meet kan läggas till som ett externt verktyg där enbart möteslänken används. Det ger därmed läraren möjlighet att monitorera eleverna i provet.

 

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Google Meet"

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget “Google Meet” kan kontohanteraren låta URL för landningssida vara tom om det stöds i organisationen, så att lärarna själva kan ange möteslänken och därmed tillåts eleverna att ansluta som gäster till möteslänken.

 

Om eleverna inte tillåts ansluta som gäster via möteslänkar anges skolan/organisationens domänadress, ex. https://accounts.google.com/ för inloggning. 

 

För att tillåta eleverna att logga in kan det krävas en vitlistning av de domäner en elev behöver nå för att kunna logga in på sitt Google-konto. I Listor över tillåtna webbplatser kan exempelvis de domäner som används läggas till

Eleverna kommer endast att nå möteslänken i ett prov, även om andra URL:er tillåts.

 

Läraren behöver kunna ange/redigera landningssida, dvs klistra in möteslänken.

Extern_meet__1_.png


I listan över tillåtna domäner tillåts bara https://meet.google.com/ som en delvis tillåten domän.

Extern_meet__2_.png


Då det externa verktyget är avsett för att monitorera eleverna bestäms att kontroll av elevutrustning används.

Extern_meet__3_.png


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer