Följ

Externa provverktyg - Google Meet

Google Meet kan läggas till som ett externt verktyg där enbart möteslänken används. Det ger därmed läraren möjlighet att monitorera eleverna i provet.

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Google Meet"

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget "Google Meet" kan kontohanteraren låta URL för landningssida vara tom om det stöds i organisationen, dvs att eleverna kommer tillåtas att ansluta som gäster till möteslänken.

Om eleverna inte tillåts ansluta som gäster via möteslänker anges skolan/organisationens en domänadress, ex. https://meet.google.com/ för inloggning. 

Läraren behöver kunna ange/redigera landningssida, dvs klistra in möteslänken.

Screenshot_2020-12-11_at_11.23.42.png

I listan över tillåtna domäner tillåts bara https://meet.google.com/ som en delvis tillåten domän.

Screenshot_2020-12-11_at_11.24.48.png

Då det externa verktyget är avsett för att monitorera eleverna bestäms att kontroll av elevutrustning används.

Screenshot_2020-12-03_at_16.17.59.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer