Följ

Externa provverktyg - Microsoft Teams

 

Det är avgörande att en kontohanterare på skolan verifierar det externa verktyget och säkerställer att det fungerar i skolans IT-miljö.


Microsoft Teams kan läggas till som ett externt verktyg där enbart möteslänken används. Det ger därmed läraren möjlighet att monitorera eleverna i provet.

 

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Teams Provläge"

 

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget "Teams Provläge" låter kontohanteraren Landing page URL vara tom.

 

Läraren behöver kunna ange/redigera landningssida, dvs klistra in möteslänken.

Extern_Microsoft.png

Eleverna kommer därmed att logga in som gäster till möteslänken.

I listan över tillåtna domäner tillåts bara http://teams.microsoft.com/ som en hel domän.
På det sättet kan eleven ansluta till mötet som gäst utan tillgång till andra delar av Teams och läraren kan monitorera eleven i provet.

Extern_Microsoft1.png

Om elever inte tillåts ansluta till ett Teams-möte som gäst utan behöver logga in för att nå möteslänken krävs en vitlistning av de domäner som används och de en elev behöver nå för att kunna logga in på sitt konto. I Listor över tillåtna webbplatser kan exempelvis de domäner som används läggas till.

Eleverna kommer endast att nå möteslänken i ett prov, även om andra URL:er tillåts.

 

Då det externa verktyget är avsett för att monitorera eleverna bestäms att kontroll av elevutrustning används.

Extern_Microsoft2.png


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer