Följ

Externa provverktyg - Microsoft Teams

 

Microsoft Teams kan läggas till som ett externt verktyg där enbart möteslänken används. Det ger därmed läraren möjlighet att monitorera eleverna i provet.

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Teams Provläge"

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget "Teams Provläge" låter kontohanteraren Landing page URL vara tom.

Läraren behöver kunna ange/redigera landningssida, dvs klistra in möteslänken.

Screenshot_2020-12-03_at_10.43.42.png

Eleverna kommer därmed att logga in som gäster till möteslänken.

I listan över tillåtna domäner tillåts bara http://teams.microsoft.com/ som en hel domän.
På det sättet kan eleven ansluta till mötet som gäst utan tillgång till andra delar av Teams och läraren kan monitorera eleven i provet.

Screenshot_2020-12-03_at_16.16.51.png

Då det externa verktyget är avsett för att monitorera eleverna bestäms att kontroll av elevutrustning används.

Screenshot_2020-12-03_at_16.17.59.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer