Följ

Externa provverktyg - Zoom

Det är avgörande att en kontohanterare på skolan verifierar det externa verktyget och säkerställer att det fungerar i skolans IT-miljö.


Zoom kan läggas till som ett externt verktyg där enbart möteslänken används. Det ger därmed läraren möjlighet att monitorera eleverna i provet.

 

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Zoom"

 

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget "Zoom" kan kontohanteraren låta Landing page URL vara tom. Alternativt kan även en domänadress för inloggning anges, men det är inget krav om elever tillåts ansluta som gäst till mötet.

 

Läraren behöver kunna ange/redigera landningssida, dvs klistra in möteslänken de vill använda i provet.

Extern_Zoom__1_.png

I listan över tillåtna domäner tillåts bara https://us04web.zoom.us/som en delvis tillåten domän.

 

Extern_Zoom__2_.png

Då det externa verktyget är avsett för att monitorera eleverna bestäms att kontroll av elevutrustning används.

Extern_Zoom__3_.png


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer