Följ

Externa verktyg i ett prov

 

Externa verktyg tillåter eleverna att använda andra web-applikationer och webb-tjänster i ett prov. T.ex. kan möteslänkar tillåtas för att övervaka eleverna i prov/uppgifter som genomförs på distans.

 

Ett externt verktyg läggs till av en kontohanterare på skolan och kan sedan aktiveras av en lärare i provets inställningar.

Alla tillagda externa verktyg på skolan syns i Provinställningar i redigeringsvyn.

 

Screenshot_2020-11-26_at_14.39.26.png

 

För att aktivera ett externt verktyg i ett prov, klicka på fliken Externt verktyg och välj det verktyg du vill använda. Klicka för att aktivera verktyget.

Klicka på ikonen för att göra rätt inställningar.

Screenshot_2020-11-26_at_14.41.36.png

 

Om kontohanteraren ställt in att lärarna ska kunna ändra landningssidan för det externa verktyget, så kan ni göra det här. För Google Meet är det tex länken till det specifika mötet.

Screenshot_2020-11-26_at_14.43.28.png

Spara ändringarna med rätt URL och spara provet.

När en onlinemöteslänk används måste eleverna tillåta Digiexam att komma åt sin webbkamera och mikrofon.

 

När studenter startar ett prov med ett externt verktyg aktiverat, visas en ikon i Start-menyn.

Google_meet_SE.png

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer