Följ

Externa verktyg i ett prov

 

Externa verktyg tillåter eleverna att använda andra web-applikationer och webb-tjänster i ett prov. T.ex. kan möteslänkar tillåtas för att övervaka eleverna i prov/uppgifter som genomförs på distans.

 

Ett externt verktyg läggs till av en kontohanterare på skolan och kan sedan aktiveras av en lärare i provets inställningar.

Alla tillagda externa verktyg på skolan syns i Provinställningar i redigeringsvyn.

 

Screenshot_2020-11-26_at_14.39.26.png

 

För att aktivera ett externt verktyg i ett prov, klicka på fliken Externt verktyg och välj det verktyg du vill använda. Klicka för att aktivera verktyget.

Klicka på ikonen för att göra rätt inställningar.

Screenshot_2020-11-26_at_14.41.36.png

 

Det externa verktyget i ett prov kräver en länk för att studenterna ska kunna komma åt det i Digiexam-appen.

Klistra in länken du vill använda i målsidans URL.

Screenshot_2020-11-26_at_14.43.28.png

Spara ändringarna med rätt URL och spara provet.

När en onlinemöteslänk används måste eleverna tillåta Digiexam att komma åt sin webbkamera och mikrofon.

 

När studenter startar en tentamen med ett externt verktyg aktiverat, visas en ikon i Start-menyn och studenterna kan komma åt länken innan de startar tentamen eller i tentamen.

Google_meet_SE.png

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer