Följ

Microsoft Teams vid prov på distans

Lärarens roll

Kontohanterarens roll


 

 


 

Externa verktyg tillåter möjligheten att använda andra webb-applikationer i Digiexam-klienten. Det ger t.ex. en möjlighet att monitorera eleverna i ett prov i nedlåst miljö genom att använda en möteslänk i Teams.

Genom att lägga till rätt förutsättningar i det externa verktyget i provet får eleverna inte tillgång till andra delar av Teams utan kan endast använda möteslänken i provet.

En kontohanterare på skolan kan skapa ett externt verktyg som i den här artikeln benämns "Teams Provläge" där läraren kan använda en möteslänk för monitorering av eleverna vid prov på distans.

OBS! Ett externt verktyg kan bara skapas av en kontohanterare. När det skapats kan den aktiveras i ett prov av läraren och och eleverna kan använda det externa verktyget i sin Digiexam-klient. 

Externa verktyg stöds i dagsläget på Windows, MacOS och Chromebook.

 


 

Lärarens roll

Läraren kan tillåta det externa verktyget "Teams Provläge" i ett prov via provets inställningar.

MicrosoftTeamsDistans__1_.png

Läraren väljer i det här exemplet det externa verktyget "Teams Provläge" genom att klicka På och klickar sedan på ikonen för att lägga till möteslänken som ska användas i provet.

MicrosoftTeamsDistans2.png

 

Möteslänken som ska användas anges i rutan URL för landningssida. Landningssidan är alltså den länkadress en elev behöver komma åt för att kunna ansluta till mötet.

Korrekt möteslänk som ska användas kan kopieras från Teams-mötet via mötets inställningar "Copy meeting link" alternativt genom att högerklicka på "Join Microsoft Teams Meeting" och kopiera länken

MicrosoftTeamsDistans_3.png

En korrekt länkadress för Teams-mötet ser ut enligt följande:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a561ab2683c1d48108e39e97ea5c1bf38%40thread.skype/1614152407753?context=%7b%22Tid%22%3a%229dfb3c58-6175-4c2b-9105-33286e0204a5%22%2c%22Oid%22%3a%226da159a5-84d5-43cb-bfbd-17a5b7c78cc0%22%7d

Klicka sedan på Spara ändringarna.

MicrosoftTeamsDistans_4.png

 

Provet kan sedan startas som vanligt och det externa verktyget kan användas av eleverna. 

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter att "Teams Provläge" används som ett externt verktyg i ett prov och klistrar in den möteslänk som ska användas.

2. Lärare aktiverar provet genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att läraren klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras till eleverna och sökas fram av elev för att ansluta till videomötet i Teams via Digiexam-klienten

MicrosoftTeamsDistans_5.png

Eleven söker fram provet och startar videomötet via det externa verktyget i Digiexam-klienten

MicrosoftTeamsDistans__6_.png

Eleven väljer Continue in this browser startar ett videomöte i Digiexam

MicrosoftTeamsDistans__7_.png

4. Läraren avvaktar provets schemalagda tid eller klickar på Starta prov i det schemalagda provet översiktsvy. När eleven klickar på Teams-ikonen eller stänger ned Teams-fönstret kan provet/tentan startas som vanligt.

 

MicrosoftTeamsDistans__8_.png

Starta provet med Teams-mötet i bakgrunden

5. När provet startats finns Teams-ikonen uppe i översta menyraden och eleven är samtidigt inloggad i videomötet i Teams och kan skriva sitt prov i Digiexam-klienten. 

 

MicrosoftTeamsDistans__9_.png

 

Kontroll av utrustning

Om förutsättningarna för ett prov anger att eleverna kan ska ansluta till en möteslänk i provet genomför Digiexam en kontroll av utrustning, där verifieras att Digiexam får använda kamera och mikrofon i provet.

Kontroll_av_utrustning_framed.jpg

Eleven behöver tillåta att Digiexam-klienten får använda kamera och mikrofon via sina inställningar på enheten. Om kontroll av utrustning misslyckas finns en länk till en hjälpartikel för eleverna.

Kontroll-av-utrustning-för-att-tillåta-webbkamera-och-mikrofon-i-ett-prov

 

Kontohanterarens roll

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget "Teams Provläge" låter kontohanteraren Landing page URL vara tom. Eleverna kommer därmed att logga in som gäster till möteslänken. I listan över tillåtna domäner tillåts bara http://teams.microsoft.com/ som en hel domän.
På det sättet kan eleven ansluta till mötet som gäst utan tillgång till andra delar av Teams och läraren kan monitorera eleven i provet.

MicrosoftTeamsDistans__10_.png

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer