Följ

Google Meet vid prov på distans

OBS! I dagsläget fungerar Googles tjänster så som Meet, Translate osv. endast på Chromebooks.


 

Lärarens roll

Kontohanterarens roll

 


 

 

 


 

Externa verktyg tillåter möjligheten att använda andra webb-applikationer i Digiexam-klienten. Det ger t.ex. en möjlighet att monitorera eleverna i ett prov i nedlåst miljö genom att använda en möteslänk i Google Meet.

En kontohanterare på skolan kan skapa ett externt verktyg som i den här artikeln benämns "Google meet" där läraren sedan  kan använda en möteslänk för monitorering av eleverna vid prov på distans.

OBS! Ett externt verktyg kan bara skapas av en kontohanterare på skolan. När det skapats kan den aktiveras i ett prov av läraren och eleverna kan använda det externa verktyget i sin Digiexam-klient. 

Externa verktyg stöds i dagsläget på Windows, MacOS och Chromebook.

 


 

Lärarens roll

Läraren kan tillåta det externa verktyget "Google Meet" i ett prov via provets inställningar.

GoogleMeetProv__1_.png

Läraren väljer i det här exemplet det externa verktyget "Google Meet" genom att klicka och klickar sedan på ikonen för att lägga till möteslänken som ska användas i provet.

 

GoogleMeetProv__2_.png

Möteslänken som ska användas anges i rutan URL för landningssida. Landningssidan är alltså den länkadress en elev behöver komma åt för att kunna ansluta till mötet.

Observera att möteslänken bör ha formatet meet.google.com/rmw-wnoj-xxx

GoogleMeetProv__3_.png

 

Klicka sedan på Spara inställningarna.

Provet kan sedan startas som vanligt och det externa verktyget kan användas av eleverna. 

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter att "Google meet" används som ett externt verktyg i ett prov och klistrar in den möteslänk som ska användas.

2. Lärare aktiverar provet genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att läraren klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras till eleverna och sökas fram av elev för att ansluta till videomötet i Google Meet via Digiexam-klienten

GoogleMeetProv__4_.png

Eleven söker fram provet och startar videomötet via det externa verktyget i Digiexam-klienten

 

GoogleMeetProv__5_.png

Eleven startar ett videomöte i Digiexam

4. Läraren avvaktar provets schemalagda tid eller klickar på Starta prov i det schemalagda provet översiktsvy.

 

GoogleMeetProv__1_.png

När eleven klickar på Google Meet-ikonen eller stänger ned Google Meet-fönstret kan provet/tentan startas som vanligt.

GoogleMeet__1_.png

Starta provet med Google Meet aktivt i bakgrunden

 

5. När provet startats finns Google Meet-ikonen uppe i översta menyraden och eleven är samtidigt inloggad i videomötet och kan skriva sitt prov i Digiexam-klienten. 

GoogleMeetProv__7_.png

 

Kontroll av utrustning

Om förutsättningarna för ett prov anger att eleverna kan ska ansluta till en möteslänk i provet genomför Digiexam en kontroll av utrustning, där verifieras att Digiexam får använda kamera och mikrofon i provet.

Kontroll_av_utrustning_framed.jpg

Eleven behöver tillåta att Digiexam-klienten får använda kamera och mikrofon via sina inställningar på enheten. Om kontroll av utrustning misslyckas finns en länk till en hjälpartikel för eleverna.

Kontroll-av-utrustning-för-att-tillåta-webbkamera-och-mikrofon-i-ett-prov

 

Kontohanterarens roll

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget "Google Meet" kan kontohanteraren låta URL för landningssida vara tom om det stöds i er organisation, eleverna kommer därmed att logga in som gäster till möteslänken.

Alternativt kan även domänadressen för inloggning anges om inte elever tillåts att ansluta som gäst i en möteslänk. Ex. https://accounts.google.com/

Läraren behöver kunna ange/redigera landningssida, dvs klistra in möteslänken.

GoogleMeetProv__8_.png

 

I listan över tillåtna domäner tillåts ex. https://meet.google.com/ som en delvis tillåten domän.

GoogleMeetProv__9_.png

Då det externa verktyget är avsett för att monitorera eleverna bestäms att kontroll av elevutrustning används.

GoogleMeetProv__10_.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer