Följ

Zoom vid prov på distans

Lärarens roll

Kontohanterarens roll

 


 

 


 

Externa verktyg tillåter möjligheten att använda andra webbapplikationer i Digiexam-klienten. Det ger t.ex. en möjlighet att monitorera eleverna i ett prov i nedlåst miljö genom att använda en möteslänk i Zoom.

En kontohanterare på skolan kan skapa ett externt verktyg som i den här artikeln benämns "Zoom" där läraren sedan  kan använda en möteslänk för monitorering av eleverna vid prov på distans.

OBS! Ett externt verktyg kan bara skapas av en kontohanterare på skolan. När det skapats kan den aktiveras i ett prov av läraren och och eleverna kan använda det externa verktyget i sin Digiexam-klient. 

Externa verktyg stöds i dagsläget på Windows, MacOS och Chromebook.

 

Lärarens roll

Läraren kan tillåta det externa verktyget "Zoom" i ett prov via provets inställningar.

Zoomprov__1_.png

Läraren väljer i det här exemplet det externa verktyget "Zoom" genom att klicka På och klickar sedan på ikonen för att lägga till möteslänken som ska användas i provet.

Zoomprov__2_.png

Möteslänken som ska användas anges i rutan URL för landningssida. Landningssidan är alltså den länkadress en elev behöver komma åt för att kunna ansluta till mötet.

OBS! Möteslänken som genererats och ska användas kan redigeras för att använda webbläsaren direkt i stället för appen Zoom.  Genom att byta ut /j/ mot /wc/ och att lägga till /join efter mötesID

Ursprunglig möteslänk kopierad från Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/76837655700?pwd=aXNjczRsUmZxaVZKNW4wZHZPQ2ZDZz09

Redigerad möteslänk för att använda webbläsaren direkt:

https://us04web.zoom.us/wc/76837655700/join

Zoomprov__3_.png

 

Klicka sedan på Spara inställningarna.

Provet kan sedan startas som vanligt och det externa verktyget kan användas av eleverna. 

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter att "Zoom" används som ett externt verktyg i ett prov och klistrar in den möteslänk som ska användas.

2. Lärare aktiverar provet genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att läraren klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras till eleverna och sökas fram av elev för att ansluta till videomötet i Zoom via Digiexam-klienten

Zoomprov__4_.png

Eleven söker fram provet och startar videomötet via det externa verktyget i Digiexam-klienten.

Zoomprov__5_.png

Eleven startar ett videomöte i Digiexam genom att klicka på Launch Meeting och sedan Join from from Your Browser

4. Läraren avvaktar provets schemalagda tid eller klickar på Starta prov i det schemalagda provet översiktsvy. När eleven klickar på Teams-ikonen eller stänger ned Teams-fönstret kan provet/tentan startas som vanligt.

Zoomprov__6_.png

Starta provet med Zoom aktivt i bakgrunden

5. När provet startats finns Zoom-ikonen uppe i översta menyraden och eleven är samtidigt inloggad i videomötet och kan skriva sitt prov i Digiexam-klienten. 

Zoomprov__7_.png

 

Kontroll av utrustning

Om förutsättningarna för ett prov anger att eleverna kan ska ansluta till en möteslänk i provet genomför Digiexam en kontroll av utrustning, där verifieras att Digiexam får använda kamera och mikrofon i provet.

Kontroll_av_utrustning_framed.jpg

Eleven behöver tillåta att Digiexam-klienten får använda kamera och mikrofon via sina inställningar på enheten. Om kontroll av utrustning misslyckas finns en länk till en hjälpartikel för eleverna.

Kontroll-av-utrustning-för-att-tillåta-webbkamera-och-mikrofon-i-ett-prov

 

Kontohanterarens roll

Zoom kan läggas till som ett externt verktyg där enbart möteslänken används. Det ger därmed läraren möjlighet att monitorera eleverna i provet.

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Zoom"

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget "Zoom" kan kontohanteraren låta Landing page URL vara tom. Alternativt kan även en domänadress ex. https://zoom.us/signin för inloggning anges, men det är inget krav om elever tillåts ansluta som gäst till mötet.

Läraren behöver kunna ange/redigera landningssida, dvs klistra in möteslänken de vill använda i provet.

Zoomprov__8_.png

I listan över tillåtna domäner tillåts bara https://us04web.zoom.us/som en delvis tillåten domän.

 

Zoomprov__9_.png

Då det externa verktyget är avsett för att monitorera eleverna bestäms att kontroll av elevutrustning används.

Zoomprov__10_.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer