Följ

Google Meet vid prov på distans

Genomföra ett prov med en möteslänk i Google Meet

Kontroll av utrustning

Externa verktyg tillåter möjligheten att använda andra webbapplikationer i DigiExam-klienten. Det ger t.ex. möjligheten att använda en möteslänk i ett prov i nedlåst miljö .

Provet kan sedan genomföras som vanligt av en elev och det externa verktyget kan startas innan provet. Exempelvis kan du ansluta till ett Google Meet innan du startar provet i DigiExam.

Genomföra ett prov med en möteslänk i Google Meet

Starta DigiExam-klienten som vanligt och gå till provet via det provID du fått av din lärare.

Om provet innehåller ett eller flera externa verktyg visas de i Externa verktyg som tillåts för provet.

Utgå från lärarens instruktion för provet och klicka på ikonen för att starta det externa verktyget.

Screenshot_2020-12-03_at_17.16.42.png

Anslut till mötet enligt instruktionen från din lärare. Observera att det är en webbapplikation du behöver använda i provet. 

Screenshot_2020-12-03_at_17.22.19.png

Eleven söker fram provet och startar videomötet via det externa verktyget i DigiExam-klienten och startar ett videomöte i DigiExam

När du anslutit till mötet kan du klicka på X till höger för dölja mötet och låta möteslänken pågå i bakgrunden.

Screenshot_2020-12-04_at_16.13.26.png

Enligt instruktionen från din lärare kan du sedan starta provet med Google Meet pågående i bakgrunden

Screenshot_2020-12-03_at_17.23.53.png

Starta provet med Google Meet i bakgrunden

När du startat provet finns ikonen för det externa verktyget uppe till vänster. Genom att klicka på ikonen går du till det externa verktyget.

Screenshot_2020-12-03_at_17.29.14.png

 

Kontroll av utrustning

Om förutsättningarna för ett prov anger att eleverna kan ska ansluta till en möteslänk i provet genomför DigiExam en kontroll av utrustning, där verifieras att DigiExam får använda kamera och mikrofon i provet.

Kontroll_av_utrustning_framed.jpg

Eleven behöver tillåta att DigiExam-klienten får använda kamera och mikrofon via sina inställningar på enheten. Om kontroll av utrustning misslyckas finns en länk till en hjälpartikel för eleverna.

Kontroll-av-utrustning-för-att-tillåta-webbkamera-och-mikrofon-i-ett-prov

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer