Följ

Prov på distans - Microsoft Teams

 

Externa verktyg tillåter möjligheten att använda andra webbapplikationer i Digiexam-klienten. Det ger t.ex. möjligheten att använda en möteslänk i ett prov i nedlåst miljö .

Provet kan sedan startas som vanligt av en elev och det externa verktyget kan startas innan provet. Exempelvis kan du ansluta till Teams-mötet innan du startar provet i Digiexam.

 


 

 


 

Genomföra ett prov med en möteslänk i Microsoft Teams

Starta Digiexam-klienten som vanligt och gå till provet via det provID du fått av din lärare.

Om provet innehåller ett eller flera externa verktyg visas de i Externa verktyg som tillåts för provet.

Utgå från lärarens instruktion för provet och klicka på ikonen för att starta det externa verktyget.

TeamsDistans__1_.png

 

Observera att det är en webbapplikation du behöver använda i provet. Klicka på Continue on this browser

TeamsDistans__2_.png

Eleven söker fram provet och startar videomötet via det externa verktyget i Digiexam-klienten och

väljer Continue in this browser startar ett videomöte i Digiexam

 

Anslut till mötet enligt instruktionen från din lärare

TeamsDistans__3_.png

 

När du anslutit till mötet kan du klicka på X till höger för dölja mötet och låta möteslänken pågå i bakgrunden.

TeamsDistans__4_.png

 

Enligt instruktionen från din lärare kan du sedan starta provet med Teams-mötet pågående i bakgrunden

TeamsDistans__5_.png

Starta provet med Teams-mötet i bakgrunden

 

När du startat provet finns ikonen för det externa verktyget uppe till vänster. Genom att klicka på ikonen går du till det externa verktyget.

 

TeamsDistans__6_.png

 

Kontroll av utrustning

Om förutsättningarna för ett prov anger att eleverna kan ska ansluta till en möteslänk i provet genomför Digiexam en kontroll av utrustning, där verifieras att Digiexam får använda kamera och mikrofon i provet.

Kontroll_av_utrustning_framed.jpg

Eleven behöver tillåta att Digiexam-klienten får använda kamera och mikrofon via sina inställningar på enheten. Om kontroll av utrustning misslyckas finns en länk till en hjälpartikel för eleverna.

Kontroll-av-utrustning-för-att-tillåta-webbkamera-och-mikrofon-i-ett-prov

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer