Följ

Externa provverktyg - Geogebra

Det är avgörande att en kontohanterare på skolan verifierar det externa verktyget och säkerställer att det fungerar i skolans IT-miljö.

 


 

Geogebras webapplikation kan läggas till som ett externt verktyg i ett prov för att användas som miniräknare i provet av eleverna.

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Geogebra" och en passande ikon kan väljas.

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget "Geogebra" anges URL för landningssida till den webbadress ni vill använda. Vi rekommenderar följande URL:  https://www.geogebra.org/classic#exam

Läraren behöver inte kunna ange/redigera landningssida då det är ett låst verktyg.

Geobra__1_.png

 

Då ex. https://www.geogebra.org/classic#exam angetts i URL för landningssida läggs den automatiskt till i Tillåt enskilda webbsidor.

Inga andra domänadresser behöver anges. 

Geobra__2_.png

 

Då det externa verktyget inte är avsett för att använda kamera eller mikrofon kan de vara Av. Klicka på Spara "Geogebra" för att lägga till det externa verktyget.

Geobra__3_.png

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer