Följ

Externa provverktyg - Formelsamling via PDF

En webapplikation för formelsamlingar kan läggas till som ett externt verktyg i ett prov för att användas som resurs av eleverna som genomför provet i ett nedlåst läge.

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Formelsamling" och en passande ikon kan väljas.

I det här exemplet kommer URL:er från webbapplikationen https://www.mattecentrum.se/ att användas och två exempel visas på hur en specifik PDF-länk kan tillåtas i provet, dvs utan att ge tillgång till andra delar i webbapplikationen.

 


 

Exempel 1: NP Formelsamling 

När kontohanteraren skapar och lägger till det externa verktyget "NP Formelsamling" anges URL för landningssida till den webbadress ni vill använda och utgå ifrån. Exempelvis webblänken 

https://www.formelsamlingen.se/formelblad-till-nationella-prov

Externa_Provverktyg__1_.png

 

Läraren behöver kunna ange/redigera landningssida för att kunna länka till den specifika formelsamlingen och i Listor över tillåtna webbplatser behöver även delvis åtkomst tillåtas för samma URL då själva PDF-dokumentet har en annan URL.

Externa_Provverktyg__2_.png

 

Det innebär att en lärare i sin tur kan klistra in den länk till formelsamlingen som ska användas i provet, ex. https://www.formelsamlingen.se/media/2019299/formelblad_matematik_2.pdf  när läraren redigerar sitt prov. 

Klicka på Spara NP Formelsamling för att lägga till det externa verktyget.

 


 

Exempel 2: Formelsamling Matematik

När kontohanteraren skapar och lägger till det externa verktyget "Formelsamling Matematik" anges URL för landningssida till den webbadress ni vill använda och utgå ifrån. Exempelvis webblänken 

https://www.formelsamlingen.se/alla-amnen/matematik 

Externa_Provverktyg__3_.png

 

Läraren behöver kunna ange/redigera landningssida för att kunna länka till den specifika formelsamlingen, men då de ligger under samma URL behöver inte delvis åtkomst anges i Listor över tllåtna webbplatser.  

Externa_Provverktyg__4_.png

 

Det innebär att en lärare i sin tur kan klistra in den länk till den specifika formelsamlingen som ska användas i provet, ex. https://www.formelsamlingen.se/alla-amnen/matematik/geometri/cylinder när läraren redigerar sitt prov och förhindrar att eleverna kan öppna andra sidor i webbapplikationen. 

 

Klicka på Spara Formelsamling Matematik för att lägga till det externa verktyget.

 


 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer