Följ

Digiexam-klienten - Uppdatering - Version 12.9.0

Släppt: 22 januari 2021

 

Nytt

  • Begränsning av antalet markerade svar vid frågetypen "Flera rätta svar" är nu möjligt.

 

Ändringar

  • Klienten söker efter offlinefiler/offlinesvarsfiler på en USB-sticka i alla mappar och undermappar.
  • Klientens kakor raderas när e-postadressen ändras i klienten.
  • Klientmeddelandet "Inget studentkonto hittades" har uppdaterats med mer information.

 

Fixar

  • macOS Big Sur - Skärmen blir inte svart längre när ett nedlåst prov startas medan klientens fönster är maximerat.
  • Det går nu att starta ett prov och lämna in elevsvar på en USB-sticka med formatet NTFS.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer