Följ

Externa provverktyg - Webblänk

Det är avgörande att en kontohanterare på skolan verifierar det externa verktyget och säkerställer att det fungerar i skolans IT-miljö.


Ett externt verktyg för en webblänk i ett prov kan skapas av en kontohanterare på skolan. Det innebär att en lärare kan lägga till en länk till en webbsida i provet, som eleverna sedan kan nå i det nedlåsta läget.

 

Till skillnad mot funktionen Lägg till media där en webblänk kopplas till en specifik fråga av läraren, blir då den tillagda webblänken kopplad till hela provet som ett externt verktyg.

 

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Extern webblänk" och en passande ikon kan väljas.

 

I det här exemplet kommer behöver ingen URL tillåtas eller vitlistas då ingen inloggning kommer att krävas, läraren kommer att kunna lägga till en publik webblänk i ett prov.

 

Två exempel, "Extern webbsida" och "Youtube" visas här. de ger ett exempel på hur ett externt verktyg för publika webblänkar kan skapas och tillåtas i ett prov. Dvs utan att ge tillgång till andra delar i webbsidan som läggs till. Endast lärarens länk kommer att kunna användas av eleven i provet.

 

Exempel 1: Extern webbsida 

När kontohanteraren skapar och lägger till det externa verktyget "Extern webbsida"  behöver inget annat än "Lärare kan ange/redigera landningssida" slås .

Webbla_nk__1_.png

Exempel 2: Youtube

När kontohanteraren skapar och lägger till det externa verktyget "Youtube"  behöver inget annat än "Lärare kan ange/redigera landningssida" slås .

Webbla_nk__2_.png

 

Listor över tllåtna webbplatser kan lämnas tomma då det är en publik webblänk som kommer att användas och ingen inloggning kommer att ske.

Webbla_nk__3_.png

 

Kontroll av elevutrustning anges som Av då den inte används i det externa verktyget.

Webbla_nk__4_.png

 

Klicka på Spara "Extern webbsida" för att lägga till det externa verktyget.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer