Följ

Beskrivning av roller i DigiExam

Student

I rollen som student kan du:

 • Genomföra prov som är aktiva (i klienten).
 • Se resultat och återkoppling av genomförda prov (via webben).

 


 

Lärare

I rollen som lärare kan du:

 • Skapa, starta och rätta/bedöma prov.
 • Publicera resultat och feedback till elevers konto.
 • Se vilka elever som startat och lämnat in prov.
 • Låsa upp prov för elever.
 • Se samtliga elevers konton och deras uppgifter.

 


 

Provvakt

I rollen som provvakt kan du:

 • Övervaka ett prov som du har blivit tilldelad.
 • Starta, avsluta och låsa upp ett prov som du har blivit tilldelad

 


 

Administratör

I rollen som administratör kan du:

 • Se samtliga prov, klasser och kurser som lärarna skapar.
 • Se samtliga prov, klasser och kurser som elever har genomfört eller tillhör.
 • Avanonymisera prov.
 • Vara den som kontaktar DigiExam i frågor rörande prov och användande.
 • Se samtliga elevers konton och deras uppgifter.

Administratörens utökade befogenheter ger en möjlighet att hjälpa lärare i DigiExam. Exempelvis med att dela prov och rättning, starta och avsluta prov m.m.

 


 

Kontohanterare

I rollen som kontohanterare kan du:

 • Administrera användarkonton på skolan genom att bjuda in nya lärare, administratörer och kontohanterare.
 • Administrera elev-/studentkonton på skolan genom att importera nya konton och ta bort tomma konton.
 • Ta bort (återkalla) behörighet för personal som slutar.
 • Administrera externa verktyg.
 • Administrera inställningar för tillägget Fjärrövervakning.
 • Administrera integrationer.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer