Följ

Centralt administrerade prov och uppgifter

Digiexam stödjer möjligheten att genomföra centralt administrerade prov som genomförs av ex. en hel årskurs på en skola eller inom samma föräldraorganisation.

 

Elever inom samma skola eller huvudman/föräldraorganisation kan genomföra prov som skapas och administreras från andra skolor inom samma föräldraorganisation.

Vid ett centralt genomförande kan ett prov skapas och schemaläggas centralt och sedan övervakas under genomförandet av läraren i klassrummet. Efter genomförande kan rättning delas till bedömande lärare. Centralt administrerade prov kan användas vid ex. NP, Diagnoser och Tester.

Digiexam kan hjälpa till med att sätta upp en egen "skola" för föräldraorganisationen med syfte att genomföra centralt administrerade prov, alternativt kan provet skapas och administreras på en befintlig skola men genomförs av elever på andra skolor inom samma föräldraorganisation.


 

 


 

1. Centralt administrerade prov från en egen "skola"

I exempel 1 visas ett sätt att genomföra ett centralt administrerat prov genom en egen "skola" inom föräldraorganisationen. Skolan kan skapas upp av Digiexam och roller på skolan kan sedan tilldelas som vanligt. Någon i rollen som lärare eller administratör på skolan kan skapa själva provet eller uppgiften som ska genomföras. Eleverna kan genomföra provet lokalt på sin skola under övervakning av sin lärare via rollen Provövervakare. Rättning/Bedömning kan sedan delas till bedömande lärare via Dela rättningsarbete i det avslutade provet.

  1. Skapa provet/provmallen som ska användas. Säkerställ att alla inställningar är korrekt och att ev. länkar i provet fungerar på rätt sätt.
  2. Planera genomförandet och bestäm hur provet ska startas, övervakas och bedömas.
  3. Genomför provet i Digiexam enligt den rutin ni skapat. Vid provID kan elever på en annan skola under samma föräldraorganisation genomföra provet direkt. Vid Grupprov behöver ett elevkonto vara kopplat till den skola där provet startas.
  4. Tilldela rollen Provövervakare till de lärare som ska övervaka ett prov. En Provövervakare kan tillåtas att starta/avsluta provet, låsa upp provet om en elev behöver släppas in igen och ladda ned offlinefilen av provet.
  5. Efter genomfört prov kan rättningen delas till bedömande lärare. Vid inställningen anonym bedömning är elevernas namn inte synliga i rättningsvyn.

Centralt_admin_prov__2_.png

Fullständiga hjälpartiklar och guider till de delar och moment som beskrivs i exemplet ovan finns i Kunskapscentret.

 


 

2. Centralt hanterade prov på en befintlig skola

I exempel 2 visas ett sätt att genomföra ett centralt administrerat prov genom en befintlig skola inom föräldraorganisationen eller ett centralt administrerat prov på den egna skolan för en hel årskurs. Någon i rollen som lärare eller administratör på skolan kan skapa själva provet eller uppgiften som ska genomföras. Eleverna kan genomföra provet lokalt på sin skola under övervakning av sin lärare via rollen Provövervakare. Rättning/Bedömning kan sedan delas till bedömande lärare via Dela rättningsarbete i det avslutade provet.

Ett skapat prov/provmall kan även delas till andra lärare för ett genomförande på egen hand.

  1. Skapa provet/provmallen som ska användas. Säkerställ att alla inställningar är korrekt och att ev. länkar i provet fungerar på rätt sätt.
  2. Planera genomförandet och bestäm hur provet ska startas, övervakas och bedömas.
  3. Genomför provet i Digiexam enligt den rutin i skapat. Vid provID kan elever på en annan skola under samma förälderorganisation genomföra provet direkt. 
  4. Tilldela rollen Provövervakare till de lärare som ska övervaka ett prov. En Provövervakare kan tillåtas att starta/avsluta provet, låsa upp provet om en elev behöver släppas in igen och ladda ned offlinefilen av provet.
  5. Efter genomfört prov kan rättningen delas till bedömande lärare. Vid inställningen anonym bedömning är elevernas namn inte synliga i rättningsvyn.

Centralt_admin_prov__1_.png

Fullständiga hjälpartiklar och guider till de delar och moment som beskrivs i exemplet ovan finns i Kunskapscentret.


 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer