Följ

Bakgrundsgrafik vid utskrifter

OBS! Hela eller delar av den här artikeln är på engelska, vi översätter kontinuerligt våra artiklar och hoppas inom kort kunna tillhandahålla en svensk översättning för den här artikeln.

Vid utskrifter använder Digiexam bakgrundsgrafik för att visa annoteringsfärgen om det finns med annoteringar i rättningen. Bakgrundsgrafiken är inte alltid aktiverad i utskriftsinställningarna för alla webbläsare. Här nedanför finns en guide som visar hur bakgrundsgrafik kan aktiveras på de webbläsare Digiexam stödjer:


 

Chrome

 1. Öppna Chrome webbläsare och gå till Skriv ut
 2. Välj Fler inställningar
 3. Scrolla ned till Alternativ
 4. Aktivera Bakgrundsgrafik (figur 1)

Ska_rmavbild_2020-02-20_kl._08.55.39.png
Figur 1

 


 

Firefox

 1. Öppna Firefox webbläsare och gå till Skriv ut
 2. Gå till Utseende
 3. Aktivera "Skriv ut bakgrundsgrafik" (figur 2)

Ska_rmavbild_2020-02-20_kl._08.50.43.png
Figur 2

 


 

Safari

 1. Öppna din Safari webbläsare och gå till Fil > Skriv ut
 2. Klicka på Visa detaljer- knappen
 3. Hitta Skriv ut bakgrundsgrafik alternativ knappen
 4. Tryck i checkmarkeringen för att aktivera Bakgrundsgrafik

 


 

Microsoft Edge

 1. Öppna din Microsoft Edge webbläsare och gå till Skriv ut
 2. Klicka på Visa detaljer- knappen
 3. Hitta Skriv ut bakgrundsgrafik alternativ knappen
 4. Tryck i checkmarkeringen för att aktivera Bakgrundsgrafik

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer