Följ

Bakgrundsgrafik vid utskrifter

OBS! Hela eller delar av den här artikeln är på engelska, vi översätter kontinuerligt våra artiklar och hoppas inom kort kunna tillhandahålla en svensk översättning för den här artikeln.

Vid utskrifter använder DigiExam bakgrundsgrafik för att visa annoteringsfärgen om det finns med annoteringar i rättningen. Bakgrundsgrafiken är inte alltid aktiverad i utskriftsinställningarna för alla webbläsare. Här nedanför finns en guide som visar hur bakgrundsgrafik kan aktiveras på de webbläsare DigiExam stödjer:

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

Chrome

 1. Öppna Chrome webbläsare och gå till Skriv ut
 2. Välj Fler inställningar
 3. Scrolla ned till Alternativ
 4. Aktivera Bakgrundsgrafik

Ska_rmavbild_2020-02-20_kl._08.55.39.png

Firefox

 1. Öppna Firefox webbläsare och gå till Skriv ut
 2. Gå till Utseende
 3. Aktivera "Skriv ut bakgrundsgrafik

Ska_rmavbild_2020-02-20_kl._08.50.43.png

Internet Explorer

 1. Open your Internet Explorer browser and go to Tools > Print > Print preview...
 2. Click on the "Page Setup" cog wheel button
 3. Find the "Print Background Colors and Images" checkbox
 4. Click the checkbox to activate background graphics

Safari

 1. Open your Safari browser and go to File > Print
 2. Click on the "Show details" button
 3. Find the "Print backgrounds" checkbox
 4. Click the checkbox to activate background graphics

Microsoft Edge

Microsoft Edge does not support background graphic printing. Please use one of the browsers listed above instead.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer