Följ

Fjärrövervakning - Anpassning av inställningar

OBS! Endast kontohanterare för organisationer som har aktiverat funktionen Fjärrövervakning kan se och ändra dessa inställningar.

Skolan eller organisationen väljer vilka funktioner av Fjärrövervakning som ska vara aktiva vid ett prov eller en tenta. Beroende på vilka inställningar som används kommer olika data behandlas av Digiexam. Möjligheten att konfigurera sina egna inställningar vid Fjärrövervakning finns där för att möta de databehandlingskrav som skolan eller organisationen har.

 1. Välj din roll som Kontohanterare.
 2. Klicka på Organisation.
 3. Klicka på Fjärrövervakning.
 4. Ändra inställningarna efter behov av din organisation och klicka på Spara.

 


 

Extra mobilkamera - Lägger till en kamera från en mobil/-smarttelefon i sessionen utöver webbkameran. Studenten ansluter en kamera från sin mobil/-smarttelefon med hjälp av en QR-kod.

Automatisk sessionsbedömning - Systemet kan sätta en automatisk slutsats (positiv eller negativ) för varje session baserat på kriterierna som finns i inställningen “Spåra felanvändning”.

OBS! Om inställningen “Spåra felanvändning” inte är aktiv så kommer alla sessioner automatiskt ges en positiv bedömning.

Spela in elevens skärm och webbkamera under provet - Under hela sessionen spelas video in från webbkameran, datorskärmen och mobilkamera.*

* Inspelning av mobilkamera kan endast göras om inställningen “Extra mobilkamera” är aktiverad

Visa elevens datorskärm under provet - Visar elevens datorskärm live under sessionen. 

Elev och provvaktschat - Chatta med elever under provet. Det finns också stöd för fildelning i chatten. 

Fotografera ansikte vid provstart - Eleven får en uppmaning att fotografera sitt ansikte när provet startas (om den här inställningen är inaktiverad fotograferas elevens ansikte automatiskt under de första minuterna efter att provet startat). 

Fotografera ID-kort vid provstart - Eleven får en uppmaning att fotografera ett personligt ID-kort när provet startas.

Spåra felanvändning -Spårar indikationer på felaktig användning under provet baserat på följande kriterier:

 • Om webbkameran är aktiv eller inaktiverad.
 • Om elevens ansikte är täckt eller inte tittar in i webbkameran.
 • Om det finns mer än ett ansikte framför webbkameran.
 • Om elevens ansikte inte matchar fotografiet som togs i början av sessionen (ansiktet fotograferas automatiskt under de första minuterna efter sessionens början om ansiktsfoto vid provstart är inaktiverat).
 • Om mikrofonen är avstängd eller dess volym är låg.
 • Om det finns bakgrundsljud.
 • Om det inte finns någon nätverksanslutning.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer