Följ

Lås/Lås upp prov/tenta för elever/studenter

När en elev/student lämnar in sitt prov/tenta så låser sig provet/tentan. Det innebär att eleven/studenten inte längre får någon åtkomst till provet/tentan om ingen låser upp provet/tentan för eleven/studenten.La_sa_upp.png

När det är dags för eleverna/studenterna att fortsätta skriva:

  1. Gå in på provet under fliken "Pågående"
  2. Klickar på "hänglåset" bredvid elevernas namn eller klickar på ikonen "Lås upp alla" om du vill låsa upp provet för alla elever/studenter.
  3. Eleven/studenten öppnar DigiExam, loggar in med samma uppgifter (mejladress och elevkod/studentkod) och startar provet för att fortsätta skriva. 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer