Följ

Uppspelning Av MP3, WAV eller WAVE-fil

*Uppspelning av mp3-fil från USB-minne stöds på PC, Mac och Chromebook från version 11.5.0 och senare

*Uppspelning av WAV- eller WAVE-fil från USB-minne stöds från PC, Mac och Chromebook med version 12.3.0 eller senare.

 

 


 

Tillåt ljuduppspelning via elevens Tillgänglighetsinställningar

En elev som behöver spela upp en MP3-, Wav- eller WAVE-fil i ett prov behöver tillåtas att använda ljuduppspelning från USB. Via elevens tillgänglighetsinställningar aktiveras möjligheten. 

 

Screenshot_2023-04-05_at_13.34.47_framed__2_.png

  • Klicka på Elever i vänstermenyn och sök fram en elev
  • Gå till Tillgänglighetsinställningar och markera Tillåt ljuduppspelning från USB-minne
  • Klicka på Spara

 

Spela upp MP3-, WAV eller WAVE-filer från USB-minne 

En elev som behöver spela upp en ljudfil i ett prov startar provet som vanligt, när provet laddats kan USB-stickan sättas in och en notis om tillgänglig MP3-uppspelning visas.

WAV__2_.png

 

Längst ned i Digiexam-klienten/appen finns ljudspelaren där eleven kan:

  • Välja MP3-fil
  • Starta/stoppa uppspelningen
  • Scrolla 
  • Justera volym

WAV__3_.png

 

Avsluta uppspelning från USB-minne

Ta ut USB-minnet från elevens dator så försvinner spelaren.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer