Följ

Hur Tillåter Jag Mina Elever Att Använda Talsyntes

I Provinställningar och under Tillgänglighet kan du se följande inställningar (figur 1).

 

Screen_Shot_2023-02-22_at_08.23.48.png
Figur 1

 

Endast utvalda elever:

Tillåt talsyntes för en enskild elev genom att:

  1. Klicka på Elever i vänstermenyn.

  2. Sök efter och sedan klicka på eleven

  3. Klicka i Tillåt talsyntes för den här eleven

  4. Spara.

 

Alla elever:

För att tillåta talsyntes för samtliga elever i detta specifika prov, oavsett om de har alternativ ibockad i sin profil eller ej.

 

Inga elever:

För att inte tillåta någon elev alls i detta specifika prov, oavsett om de har alternativet ibockad i sin profil eller ej.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer