Följ

Kopiera text från Ordlucka till annan fråga

Om man kopierar texten från en Ordlucke-fråga och lägger in i en ny fråga så kan det orsaka problem för eleverna när de ska svara på den frågan. Det kan göra att eleverna ser svaret i ordluckan eller inte kan lämna in sina svar på provet. 

Om du vill återanvända en Ordlucke-fråga, använd istället funktionen för att återanvända en fråga. Se rutinen Återanvända frågor vid skapande av prov

 

Artikel publicerad: 20190607

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer