Följ

Uppspelning Av MP3-, WAV eller WAVE-fil

*Uppspelning av mp3-fil från USB-minne stöds på PC, Mac och Chromebook från version 11.5.0 och senare

*Uppspelning av WAV- eller WAVE-fil från USB-minne stöds på PC, Mac och Chromebook från version 12.3.0 och senare

Tillåt ljuduppspelning via elevens Tillgänglighetsinställningar

En elev som behöver spela upp en MP3-, WAV eller WAVE-fil i ett prov behöver tillåtas att använda ljuduppspelning från USB. Via elevens Tillgänglighetsinställningar aktiveras möjligheten. 

Ska_rmavbild_2019-03-27_kl._14.51.49.png

  • Klicka på Elever i vänstermenyn och sök fram en elev
  • Gå till Tillgänglighetsinställningar och markera "Tillåt ljuduppspelning från USB-minne"
  • Klicka på Spara

Spela upp MP3-, WAV eller WAVE-filer från USB-minne 

En elev som behöver spela upp en ljudfil i ett prov startar provet som vanligt, när provet laddats kan USB-stickan sättas in och en notis om tillgänglig MP3-uppspelning visas.

Ska_rmavbild_2019-03-11_kl._11.27.11.png

Längst ned i DigiExam-klienten/appen finns ljudspelaren där eleven kan:

  • Välja MP3-fil
  • Starta/stoppa uppspelningen
  • Scrolla 
  • Justera volym

Ska_rmavbild_2019-03-11_kl._11.27.38.png

Avsluta uppspelning från USB-minne

Ta ut USB-minnet från elevens dator så försvinner spelaren.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer