Följ

Ny version av DigiExam Web - 20190613

DigiExam Web 

Nytt

  • Nu finns möjligheten att bjuda in Prov-/tentavakter till ett prov/tentamen. Se mer detaljerad information i artiklarna: Bjuda in Provövervakare till ett prov och Övervaka ett prov
  • Nu går det även att Låsa eller Låsa upp ett prov/tentamen för alla i samma prov/tentamen.
  • Förnamn och Efternamn är nu i separata fält vilket innebär att sortering på Förnamn och Efternamn nu är möjligt i Övervakningsvyn.
  • E-postadress syns nu även i Övervakningsvyn.

 

Fixar

  • Åtgärdat en bugg som gjorde att förhandsgranskningen av en provmall som någon delat till dig inte fungerade.
  • Åtgärdat en bugg som gjorde att delade matriser inte alltid visades hos mottagande person.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer