Följ

Övervaka ett prov

Om du ska övervaka ett prov men idag saknar ett konto i Digiexam så kan du ändå få möjligheten till detta. Inbjudan skickas till dig av läraren eller administratören som startat eller schemalagt ett prov.

Om det är första gången som du ska övervaka ett prov på skolan så kommer du få två mail. Det första mailet innehåller en länk där du ska acceptera rollen som Provövervakare. Det andra mailet innehåller en länk direkt till det prov som du ska övervaka. Du kommer inte komma åt något annat på skolans konto utan kan enbart övervaka det prov som du blivit inbjuden till.

När du klickat på Open Digiexam i mailet så kommer du komma till startsidan i Digiexam.

O_vervaka_Prov__1_.png

Här ser du namn på provet och även en starttid om provet redan startat eller vilket datum och tid som provet är schemalagt till. Du ser även vilken lärare/administratör som bjudit in dig, prov ID eller Grupp ID. För att komma till övervakningen av provet klickar du på knappen Övervaka.

Prov ID innebär att eleverna måste ange detta ID när de loggat in i Digiexam-applikationen för att kunna starta provet.

Grupp ID innebär att eleverna blivit inlagda i en grupp och enbart de elever som ligger med i den gruppen kommer kunna komma åt provet.

 

Övervakningsvyn 

O_vervaka_Prov__2_.png

 

Nu har du kommit till övervakningsvyn av det aktuella provet. Här kan du bland annat se vilka elever som börjat skriva provet, inställningar för det specifika provet, hur lång tid av provet som passerat och vilka statusar eleverna som skriver har. 

Om du vill se de specifika inställningarna som är gjorda för provet klickar du på Visa efter Inställningar valda för detta prov.

 

O_vervaka_Prov__3_.png

 

Men det viktigaste för dig som Provövervakare är vyn under Elevinformation.

 

O_vervaka_Prov__4_.png

Förnamn, Efternamn och E-postadress: Här ser du namnet och mailadress på eleven. Det är vad eleven angett när de loggat in i Digiexam applikationen för att kunna skriva provet.

Elevkod: Elevens unika studentkod som de angett när de loggat in i provet eller som angetts per elev om provet startats via Grupp ID.

Startad: Tidpunkt när eleven startade igång provet i Digiexam applikationen.

Senaste inrapportering: Det är tidpunkten för när data från eleven senast rapporterades in till Digiexams servrar.

Inlämnad: Om eleven lämnat in sina svar så kommer du se vilken tidpunkt som detta skedde.

Låsstatus: Låst innebär att eleven börjat skriva i provet och innebär att de inte kan lämna Digiexam applikationen utan att lämna in provet. 

Student status: Här ser du statusen på eleven. Om det står Online innebär det att de fortfarande skriver i provet och har internetuppkoppling. Det kan hända att eleverna tappar internetuppkoppling under provet och får statusen offline. Hela raden blir då gul för att du lättare ska upptäcka detta. De kan fortfarande skriva i provet utan problem. Om de inte får tillbaks internetuppkopplingen under provet kommer de behöva lämna in sina svar via USB-sticka. Du kommer då behöva gå till elevens dator och sätta i en USB-sticka när de är klara med provet så sparas automatiskt deras svar på stickan. Inlämnad innebär att eleven lämnat in sina svar utan problem och kan då stänga ned Digiexam applikationen.

Ikonen för Hänglås: Om eleven behöver lämna salen av någon anledning, starta om datorn eller liknande  lämnar de först in sina svar och när de kommer tillbaks loggar de in med samma uppgifter som tidigare och söker upp provet. Du klickar då på Hänglåset efter elevens namn så kommer elevens tidigare svar laddas upp och de kan fortsätta skriva.

Lås upp alla: Om provet måste avbrytas tillfälligt ber du eleverna lämna in sina svar. När de sedan kommer tillbaks och ska fortsätta skriva i provet klickar du på knappen Lås upp alla. Eleverna kommer då kunna logga in med samma kriterier som tidigare och kunna fortsätta skriva i provet.

 

Avsluta eller pausa prov

När provtillfället är slut och alla elever lämnat in sina svar så väljer du Avsluta prov nere till höger i övervakningsvyn. Provet avslutas då helt och inga elever kan fortsätta skriva i provet. Du kommer även tappa access till provet och kan inte längre övervaka det.

Om provet behöver pausas av någon anledning, be då eleverna lämna in sina svar. När ni sedan ska fortsätta skriva prov klickar du på Lås upp alla för eleverna. De kan då logga in igen med samma uppgifter, söka upp provet på nytt och deras svar laddas upp så de kan fortsätta skriva.

O_vervaka_Prov__5_.png

Notera att du kanske inte kommer ha alla rättigheter vid provtillfället. Läraren eller administratören som skapat provet anger vilka rättigheter du ska ha under provet.

 

Offlinefil

Offlinefiler gör det möjligt att starta, skriva och lämna in prov helt utan internetanslutning. Offlinefiler används som back-up samt i de fall eleven inte kan koppla upp sig. Nedan beskrivs de två sätt offline-filen används på.

Provets offlinefil: En exakt kopia av provet med frågor och eventuella bilagor. Filen laddas ned vid menyn Ladda ned offlinefil och sparas på datorn och förs sedan över till en USB-sticka.
Provets offlinefil sparas ned på ett USB-minne och möjliggör en offline-start av provet genom att använda det på en dator när Digiexam-klienten är öppen.

Elevens/studentens offlinefil: innehåller elevens/studentens provsvar.
Om inte internetanslutning finns vid inlämning kommer Digiexam-klienten fråga efter en USB-sticka där svaren kan sparas. Svaren kan sedan laddas upp i efterhand i Digiexams webbapplikation.

Notera att du kanske inte kommer ha alla rättigheter vid provtillfället. Läraren eller administratören som skapat provet anger vilka rättigheter du ska ha under provet. 

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer