Följ

Återanvända frågor vid skapande av prov

I Digiexam kan du återanvända frågor från tidigare skapade prov när du redigerar ett prov


 

Skapa ett nytt prov eller redigera ett befintligt

Klicka på + Skapa nytt prov eller redigera ett befintligt (figur 1).

 

Screenshot_2023-04-05_at_13.38.37_framed__1_.png

Figur 1

 

Klicka på pilen i ett tidigare skapat prov

Välj ett prov i provfliken och klicka på pilen för att visa frågorna (figur 2).

 

Screenshot_2023-04-05_at_13.39.50_framed__2_.png

Figur 2

 

Välj frågor  

Välj de frågor du vill återanvända genom att klicka i rutan (figur 3).

 

Screenshot_2023-04-05_at_13.40.07_framed__3_.png

Figur 3

 

Lägg till frågorna till det prov du redigerar

Klicka på Lägg till valda frågor (figur 4). Frågorna läggs till i provet du redigerar

 

Screenshot_2023-04-05_at_13.40.18_framed__4_.png

Figur 4

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer