Följ

Ny version av DigiExam klienten till Chromebook, MacOS, Windows - 20190703

DigiExam Chromebook

Fixar/uppdateringar: 

 • Löst ett problem som gjorde att stavningskontrollen markerade korrekt stavade ord felaktigt. 
 • Löst ett problem som gjorde att ordräknaren i vissa fall räknade fel på antal ord.
 • I vissa fall när hård begränsning var satt på Fritext-frågor kunde klienten frysa när man kommit upp i närheten av begränsningen vilket gjorde att man inte kunde ta bort eller lägga till ord. Detta är nu löst.
 • I de fall man startat ett prov med USB-sticka och skulle lämna in sina svar, fick eleven/studenten ingen information om att de måste lämna in sina svar via USB-sticka. Detta är nu löst.

--------------------------------------------------

DigiExam MacOS

Uppdateringar:

 • Om man använder funktionen för att lyssna på MP3-filer via USB kan man nu sortera filerna i DigiExam-klienten.

Fixar: 

 • Löst ett problem som gjorde att stavningskontrollen markerade korrekt stavade ord felaktigt. 
 • Löst ett problem som gjorde att ordräknaren i vissa fall räknade fel på antal ord.
 • I vissa fall när hård begränsning var satt på Fritext-frågor kunde klienten frysa när man kommit upp i närheten av begränsningen vilket gjorde att man inte kunde ta bort eller lägga till ord. Detta är nu löst.
 • I de fall man startat ett prov med USB-sticka och skulle lämna in sina svar, fick eleven/studenten ingen information om att de måste lämna in sina svar via USB-sticka. Detta är nu löst.
 • Åtgärdat så att klienten nu blockerar den inbyggda dikteringsfunktionen i MacOS.

--------------------------------------------------

DigiExam Windows

Uppdateringar:

 • Om man använder funktionen för att lyssna på MP3-filer via USB kan man nu sortera filerna i DigiExam-klienten.

Fixar:

 • Löst ett problem som gjorde att stavningskontrollen markerade korrekt stavade ord felaktigt. 
 • Löst ett problem som gjorde att ordräknaren i vissa fall räknade fel på antal ord.
 • I vissa fall när hård begränsning var satt på Fritext-frågor kunde klienten frysa när man kommit upp i närheten av begränsningen vilket gjorde att man inte kunde ta bort eller lägga till ord. Detta är nu löst.
 • I de fall man startat ett prov med USB-sticka och skulle lämna in sina svar, fick eleven/studenten ingen information om att de måste lämna in sina svar via USB-sticka. Detta är nu löst.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer