Följ

Ta bort anonymisering

I denna guide går vi igenom de olika stegen för att som Administratör kunna se kopplingen mellan anonyma ordning i rättningsvyn och elever/studenters faktiska ordning, ta bort anonymisering och lägga till anonymisering för ett redan startat prov.


  

Kopplingen mellan anonym kod och eleven/studentens namn

När ett prov avanonymiseras så visas eleverna i namnordning och inte i den anonyma ordningen. Det går som Digiexam-administratör att ta fram en lista över elevernas anonyma nummer och det avanonymiserade elevnamnet genom att klicka på Ladda ner kalkylblad med betyg.

OBS! Detta ska göras när provet fortfarande är anonymt. Om du har tagit bort anonymiseringen, klicka på knappen "Anonymisera provet..." för att göra det anonym igen och sedan ladda ned kalkylbladet.

 

När filen har laddats ned går det att se kopplingen mellan anonyma koder och elever/studenters namn. Information om både elevens namns samt anonyma koder i rättningen framgår då i namnkolumnen (kolumn A) i kalkylbladet.

För att ladda ned kalkylbladet där den här informationen finns:

  1. Gå till ett provtillfälle som är antingen orättat, rättat eller publicerat.
  2. Sök fram det anonyma provet genom namn, prov-ID eller grupp.
  3. Klicka på provet för att komma till rättningsöversikten.
  4. Klicka sedan på knappen Ladda ner kalkylblad med betyg för att hämta kalkylarket som visar både det anonyma id:t och elevens namn. (figur 1).

Ta_bort_anonymisering.png
Figur 1

 

I den Excel-fil som laddas ned när provet är anonymt finns informationen om elevernas anonyma nummer i rättningen i kolumn A.

Observera! Kolumn A kan behöva breddas för att det anonyma numret ska framgå (figur 2).

Kalkylblad.png
Figur 2

 Ta bort anonymisering

Endast administratörer kan avanonymisera prov/tentor som är orättade i Digiexam åt lärare men lärare kan även avanonymisera sin egna prov när de är rättade och har flyttats till fliken "Rättade". När provet är avanonymiserat kommer Namn och Studentkod synas istället för de anonyma koderna. Borttagning av avanonymisering görs genom att gå till ett provtillfälle som är antingen orättat, rättat eller publicerat. Sök fram det anonyma provet genom namn, prov-ID eller grupp.

  • Lärare kan ta bort anonymisering på sina egna prov, endast när den har betygsatts (finns under fliken Rättade).

  • Administratörer kan ta bort anonymiseringar på alla prov, oavsett vem som har startat provet.

  • För prov som betygsätts på papper, kan endast administratörer ladda ned kalkylbladet med mappningen som visar kopplingen mellan de anonyma koderna och elevernas riktiga namn.

Klicka på provet där anonymiseringen ska tas bort för att komma till rättningsöversikten. Klicka sedan på knappen Ta bort anonymiseringen... (figur 3). Det dyker sedan upp en kontrollruta, klicka på Ta bort anonymiseringen för att elevernas namn ska visas eller klicka på Avbryt för att låta provet fortsätta vara anonymt.

Ta_bort_anonymisering....png
Figur 3

 


 

Lägg till anonymisering

Det går även att anonymisera provet igen genom att klicka på knappen Anonymisera provet... (figur 4).

Anonymisera_provet....png
Figur 4


 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer