Följ

Textredigerare

Efter den senaste uppdatering av textredigeraren har elever/studenter nya verktyg för att kunna strukturera och skriva sina texter, samt kunna infoga en ekvation och en ritning. I denna guide förklarar vi de olika knapparnas funktioner.


 

Text redigerare

Detta är hur texteditorn ser ut i klienten (figur 1), alltså från en elev/students perspektiv.

Screenshot_2023-01-11_at_12.37.22_framed__1_.png
Figur 1

 


Formatering och struktur

 

Typsnitt

Den första symbolen vi ser innehåller olika typsnitt som du kan använda i din text (figur 2).

Screenshot_2023-01-11_at_12.38.04_framed__2__framed__2_.png
Figur 2

Textstorlek

Den andra symbolen är för storleken på texten (figur 3).

Screenshot_2023-01-11_at_12.38.11_framed__3__framed__3_.png
Figur 3

 

Textformatering

Symbolerna 3-5 formaterar texten (figur 4):

  • "B" för fet text
  • "I" för kursiv
  • "U" för att understryka

Screenshot_2023-01-11_at_12.37.22_framed__1__framed__1_.png
Figur 4

Titeltyper och rubriker

Denna symbol är för olika titeltyper eller rubriker (figur 5).

Screenshot_2023-01-11_at_12.38.19_framed__4__framed__4_.pngFigur 5

 

Justering

Justering eller placering av text (figur 6):

  • Vänster
  • Centrera
  • Höger
  • Marginaljustera

Screenshot_2023-01-11_at_12.38.26_framed__5__framed__5_.png
Figur 6

 

Radavstånd

Avståndet mellan raderna i en text väljs via denna knapp (figur 7). 

Screenshot_2023-01-11_at_12.38.33_framed__6__framed__6_.png
Figur 7

 

Ta bort formatering

Om en text har skrivits med olika formateringar, textstorlekar och dylikt, och all formatering ska tas bort eller om en del som har markerats inte ska ha formatering, så tar denna knapp bort eventuella formateringar (figur 8). Det kan t.ex. vara att vissa ord eller stycken har fått en färg, fet still eller annan storlek för att man vill lätt hitta tillbaka medan man skriver sin text, men att man inte vill lämna in texten på det sättet. Eller om det är tillåtet att kopiera och klistra in från källor under provet/tentamen.

Screenshot_2023-01-11_at_12.38.40_framed__7__framed__7_.png
Figur 8

Avdelare

Denna symbolen (figur 9) infogar en horisontell linje där din markör är placerad i texten.

Screenshot_2023-01-11_at_12.38.50_framed__8__framed__8_.png
Figur 9

Oordnade listor

Oordnade listor, där du kan välja att ha olika symboler för varje punkt i listan du vill skapa (figur 10).

Screenshot_2023-01-11_at_12.39.46_framed__11__framed__11_.png
Figur 10

Ordnade listor

Nästa symbol är för Ordnade listor med siffror, där du kan välja att ha olika siffror och symboler för varje punkt i listan du vill skapa (figur 11).

Screenshot_2023-01-11_at_12.39.53_framed__12__framed__12_.png
Figur 11

Styckeindelning

Dessa två symboler, efter de ordnade listorna som visades innan, är för styckeindelning för att göra ett hopp i texten. Beroende på om man skriver från vänster till höger eller höger till vänster kan du välja den som passar din text (figur 12).

Screenshot_2023-01-11_at_12.37.22_framed__1__framed__1_.png
Figur 12

Citat

Nästa symbol är för citat. Du kan välja Öka för att börja citatet och Minska för att avsluta det (figur 13).

Screenshot_2023-01-11_at_12.40.00_framed__13__framed__13_.png
Figur 13

 


Ritningsverktyget

Rita-knappen (figur 14) öppnar en sida till vårt ritverktyg där man kan rita något om det behövs. När du är klar kommer det att infogas i textrutan.

Screenshot_2023-01-11_at_12.37.22_framed__1__framed__1_.pngFigur 14

 


Ekvationsverktyg

Denna symbol tar fram vårt ekvationsverktyg (figur 15 & 16).

Screenshot_2023-01-11_at_12.39.19_framed__9__framed__9_.png
Figur 15

Screenshot_2023-01-11_at_12.39.28_framed__10_.png
Figur 16

 


Hjälpmedel

Textfärg

Denna symbol är för att redigera textfärgen om det behövs (figur 17).

Screenshot_2023-01-11_at_12.40.08_framed__14__framed__14_.png
Figur 17

Markeringsfärg

Nästa symbol är att redigera eller infoga en markeringsfärg för texten du skriver (figur 18).

Screenshot_2023-01-11_at_12.40.14_framed__15__framed__15_.pngFigur 18

Tabell

Det största tabellen du kan välja för varje tabell är 10 rutor x 10 rutor, detta kan ändras till mindre i bredd eller längd osv. (figur 19).

Screenshot_2023-01-11_at_12.40.25_framed__16__framed__16_.png
Figur 19

Specialtecken

Sedan har vi olika specialtecken (figur 20) med sju olika kategorier som alla innehåller många olika symboler och specialtecken.

Screenshot_2023-01-11_at_12.40.42_framed__17__framed__17_.png
Figur 20

Ångra och Gör om

De två sista symbolerna är knapparna Ångra och Gör om (figur 21 och 22).

Screenshot_2023-01-11_at_12.40.48_framed__18__framed__18_.pngFigur 21

 

Screenshot_2023-01-11_at_12.41.42_framed__19__framed__19_.png
Figur 22

Stavningskontroll

Stavningskontrollen (figur 23) ligger längst ner till vänster vid textrutan med "ABC" vid sidan. Den syns endast om stavningskontrollen är tillåten under provet.

Screenshot_2023-01-11_at_12.37.22_framed__1__framed__1_.png
Figur 23

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer