Följ

Digiexam-klienten - Uppdatering - Version 13.1.0

Släppt: 13 oktober 2021

 

Nytt

  • "Kom ihåg mig" på klientens inloggningssida och kommer ihåg en elevs/students inloggningssession när de öppnar klienten igen vid ett senare tillfälle

Ändringar

  • iPads visar nu en felkod om de inte låser sig
  • "Internet behövs" -dialog när du startar från offline USB -fil kommer nu att informera om externa verktyg, om några
  • Demo -undersökning kan nu startas från inloggningsskärmen
  • Klientversionen visas nu på inloggningsskärmen
  • Windows 7, 8 och macOS Yosemite till High Sierra kommer alla att visa en avskrivningsvarning vid start, varning för användaren att vi snart kommer att sluta stödja den versionen och för att uppgradera.
  • Diverse förbättringar

Fixar

  • Fixade föråldrade sekretesspolicy länkar
  • Fixat diverse. stavningsfel
  • Diverse buggfixar
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer