Följ

Digiexam Webb - Uppdatering - Version 4.13.0

Släppt 2021-10-11

 


Nytt/uppdateringar:

  • Lärare kan nu ta bort anonymiseringen på sina egna prov/tentor när de proven har betygsatts
  • validUntil-attribut på SAML IdP-filer kommer nu att tolkas automatiskt efter att det medföljande certifikatet löpt ut
  • Knappen "Öppna Digiexam-appen" är inte längre synlig för användare på Chromebooks

 

Fixar:

  • Skolon -tillhandahållande kan orsaka dubblerade användare i systemet
  • Elevnamn visades inte på sidan Account Manager för att ta bort elever
  • Eleverna kan inte filtreras efter "betygsatt" när du bara har delats en delmängd frågor till betyg
  • Diverse bugg och UI -fixar
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer