Följ

Offlinefilen

 

Offlinefilen tillåter en provövervakare att starta provet på en elevs enhet om nätverksuppkoppling saknas, eller tillåta en elev att gå in i provet igen om ett tekniskt problem har uppstått som tvingat fram en omstart av enheten.

Offlinefilen har ett specifikt filformat som heter .dxe och kan kopieras/sparas till en USB-enhet. När en USB-enheten innehåller provets offlinefil fungerar den som en nyckel för provövervakaren att starta provet med på en elevs enhet.

Om en enhet inte kan ansluta till ett nätverk kan provet startas och slutföras offline och eleven kommer att uppmanas att lämna in via USB när provet har avslutats.

Om elevernas enhet återfår nätverksåtkomst under provet kommer Digiexam-appen att börja rapportera svaren till servern och eleven kan lämna in online.

Om eleven inte är inloggad på Digiexam-appen måste e-postadressen bekräftas innan provet kan startas. En bekräftelse på korrekt mailadress görs för att senare kunna ladda upp svaret till rätt elevkonto.

 

 


 

Starta ett prov med offlinefilen

Funktionen används för att starta ett prov offline eller för att låsa upp ett pågående prov för att släppa in elev igen. En administratör eller lärare kan ladda ner en kopia av provet som en offlinefil. Denna offlinefil kan sparas på en USB-enhet som sedan kan användas för att starta provet för studenter utan internetanslutning eller för att låsa upp ett påbörjat prov.

Offlinefilen är endast avsedd att öppnas med Digiexam-appen och krypteras av säkerhetsskäl.

 

Starta prov offline

  1. Om en elev inte kan logga in i Digiexam-appen, klicka på ikonen och välj Starta prov från USB

Offlinefilen__1_.png

Om eleven är inloggad i Digiexam-appen, gå till Starta prov från USB och fortsätt med steg 3.

Offlinefilen__8_.png

 

 

2.  Välj Starta prov från USB

Offlinefilen__2_.png3. Stoppa in USB-minnet med offlinefilen

Offlinefilen__3_.png4. Digiexam-appen kommer att läsa in provet automatiskt från USB-minnet och visa provets titel.

Offlinefilen__4_.png5. Klicka på provet och sedan Välj prov

Offlinefilen__5_.png6. Bekräfta elevens e-postadress och fortsätt genom att klicka på Starta prov. Verifieringen av e-postadressen behövs för att kunna ladda upp elevens offlinefilssvar till provet senare. 

Offlinefilen__6_.png7. Starta provet och ta ut USB-minnet från elevens enhet.

Offlinefilen__7_.png

 

 

Lås upp ett prov med offlinefilen

En provövervakare kan också använda offlinefilen för att låsa upp ett pågående prov för att släppa in en elev i provet igen. Om en elevs enhet startats om p.g.a. ett tekniskt problem behöver eleven släppas in i provet igen. Efter omstart av enhet och Digiexam-appen kan USB-minnet stoppas in och eleven ges möjlighet att få fortsätta att skriva.

Befintliga svar laddas automatiskt om en elev släpps in i provet igen.

 Lämna in prov offline - elevens offlinesvarsfil 

När en elev som genomfört ett prov offline lämnar in provet behöver elevens svar lämnas in via ett USB-minne. Elevens svar, dvs. offlinesvarsfilen, sparas automatiskt till USB-minnet som matas in och kan sedan laddas upp till provet och rättningsvyn.

När ett prov lämnas in eller avslutas och internetuppkoppling saknas kommer Digiexam-appen att ge en instruktion för inlämning via USB-minne. När provövevakaren stoppar in ett USB-minn, överförs elevens svar över till USB-minnet och sparas, ett kvitto på en lyckad inlämning visas och Digiexam-appen kan avslutas. Samma USB-minne kan användas till att lämna in flera elever i ett prov.

 

Offlinesvarsfilen namnges med Exam ID och studentID med ett bindestreck mellan dem och med filtillägget .dxr (till exempel 123456789-test.dxr), anpassat för att kunna laddas upp till provet i efterhand, antingen i övervakningsvyn eller i rättningvyn.

 USB-drives

Det finns ett krav för att starta/lämna in ett prov offline. Kravet är en USB-enhet som är kompatibel tillsammans med datorn där offline-starten/inlämningen ska göras. Det finns olika typer av USB-enheter som passar olika USB-portar, alla USB-enheter kommer inte att passa/fungera på alla datorer.

Till exempel, USB-typ A-standarden, som är den vanligaste på äldre enheter och passar de flesta datorer. Men, många nya datorer använder USB-standard typ-C, som inte passar in i typ-A USB-portar och vice versa . Om detta händer behövs oftast en adapter för att kunna använda Typ-A på Typ-C datorer och vice versa.

offline_exam_files__5_.png 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer