Följ

Publiceringsvyn

Det finns tre olika kategorier när man vill publicera ett provresultat, Prov, Frågor och Elevernas svar. Under dessa kategorier kan man välja alternativ som ska vara synliga eller inte för eleverna när de ska se sina publicerade resultat.

 

Publiceringsvy__1_.png

 


 

 


 

Prov

Här kan man enkelt välja om eleverna ska kunna se informationen som man angivit om provet. De kan till exempel se provbeskrivningen som man kan lägga till när man skapar provmallen.

Titel

Namn på provet.

Publik provbeskrivning

Beskrivningen av provet som man skriver in när man skapar provmallen.

Profilbild

Din profilbild som du har (som lärare) i Digiexam, om du har en.

Provresultat

Resultatet som eleven fått på provet

Lärarens slutgiltiga återkoppling till eleven

Kommentaren som ni som lärare ger eleven när ni rättar provet. Detta fylls in i ett kommentarsfält under poängen som man kan redigera på varje fråga.

Exempel på hur det kan se ut med dessa inställningar:

Publiceringsvy__5_.png
Figur 1

Publiceringsvy__8_.png
Figur 2

Publiceringsvy__9_.png
Figur 3

 


 

Frågor

Här har man alternativ som är relaterade till själva provet, till provmallen som man skapat. Man kan enkelt välja hur mycket av det faktiska provet som eleverna har skrivit ska vara synligt för dem. Detta är speciellt användbart om man ska återanvända provmallen med frågorna vid flera tillfällen, då kan man bocka ur saker som själva frågan, korrekt svar etc.

Frågerubrik

Rubriken/namnet på varje fråga. Exempelvis "Fråga 1".

Frågan som visas för eleverna

Formuleringen, frågan som ställs och ska besvaras av eleven.

Bilder

Eventuella bilder som eleverna haft i provet som hjälpmedel.

Svarsalternativ

Detta gäller Flervalsfrågor eller Flera rätta svars frågor. Om man väljer att publicera detta så ser eleven alla alternativ som hen har haft på provet.

Visa om alternativ är rätt

Detta är kopplat till "Svarsalternativ" då man kan välja ifall man vill att eleverna ska se vad det rätta svaret är eller inte. Om man väljer att bocka ur detta så ser eleven endast poängen.

Webblänkar

Likt som bilder så är detta eventuella webblänkar som eleven har haft tillgång till under provet.

Exempel på hur det kan se ut med dessa inställningar:

Publiceringsvy__6_.png
Figur 4

Publiceringsvy__10_.png
Figur 5

Publiceringsvy__11_.png
Figur 6

 


 

Elevernas svar

Svar

Detta visar eleverna vad de har svarat exakt, vare sig det är en text fråga, val eller ordlucka.

Antal ord

Detta visar eleverna hur många ord som de har skrivit. 

Bilder

Bilder som elever ritat/skapat i provet med vårt ritverktyg.

Summerad bedömning

Total poäng eller betyg på provet.

Lärarens annoteringar

Detta visar lärarens kommentar som man kan skapa på vissa ord/meningar med färg markeringar.

Lärarens återkoppling till eleven

Slutligen så är detta lärarens kommentar/återkoppling till eleven.

Exempel på hur det kan se ut med dessa inställningar:

Publiceringsvy__7_.png
Figur 7

Publiceringsvy__12_.png
Figur 8


 

Olika exempel på hur det kan se ut med olika inställningar:

Exempel ett:

Med alla inställningar in-bockade så kommer det se ut som i bilaga tio och elva. 

I figur nio så kan vi även se att "Meddela studenter via e-post att resultat har publicerats.". Detta innebär att eleverna kommer att bli notifierade via mail om att resultaten är publicerade. Om man inte bockar i den så kommer eleverna inte veta att resultaten publicerats förrän de loggar in på Digiexam på webben eller förrän du som lärare meddelar eleverna detta.

Publiceringsvy__4_.png
Figur 9

Publiceringsvy__13_.png
Figur 10

Publiceringsvy__14_.png
Figur 11

Exempel två:

Publiceringsvy__15_.png
Figur 12

Publiceringsvy__16_.png
Figur 13

Publiceringsvy__17_.png
Figur 14

Exempel tre:

I detta exempel så kan eleverna endast se frågorna på provet och det korrekta svaret. De kan inte se vad de själva svarat.

Screenshot_2021-11-02_at_12.30.14_framed__1_.png
Figur 15

Publiceringsvy__19_.png
Figur 16

Publiceringsvy__18_.pngFigur 17

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer