Följ

Digiexam Webb - Uppdatering - Version 4.15.2

Släppt 2021-03-02

 

Nytt/uppdateringar

  • Det finska språket har lagts till i webbappen
  • En Kontohanterare kan lägga till lösenord vid import av elever/studenter
  • Elever/studenter kan nu se bedömningsmatrisen tillhörande ett prov / en tenta om den delen publiceras

Fixar

  • Övrigt fixar

Visit us online

Homepage Facebook | LinkedIn | Twitter

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer