Följ

Ta bort elever

Ta bort elever

En kontohanterare kan ta bort tomma konton och därför kan endast tomma konton hittas när man söker på elever/studenter på denna sida.

  1. Klicka på knappen Ta bort elever (figur 1).
  2. Sök på elevens/studentens studentkod, namn eller e-postadress (figur 2)
  3. Välj den/de elever som ska tas bort och klicka sedan på Ta bort x elever (figur 3).

Knapp_-_Ta_bort_elever.pngFigur 1

 

Ta_bort_elever_-_So_k.png
Figur 2

 

Ta_bort_x_elever.png
Figur 3


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer