Följ

Översikt, bjuda in och återkalla skolpersonal

En kontohanterare administrerar skolan/organisationens konton genom att bjuda in/ta bort konton och kan även ändra profil- och omslagsbild för skolan/organisationen.

OBS! Tänk på att återkalla lärarrollen för lärare som byter skola eller slutar hos er. Det är mycket viktigt att lärare inte registrerar prov på felaktig skola.


 

Rollöversikt

För att se alla användare som innehar en specifik roll, klicka på siffran under rubriken Antal användare för den rollen du vill inspektera, exempelvis administratör (figur 1).

Kontohanterare__7_.png
Figur 1

 Bjud in nya användare

Rollerna Lärare, Kontohanterare och Administratör finns från början.
För att bjuda in en ny användare, gå till fliken Roller och användare och klicka sedan på knappen Bjud in användare (figur 2).

 

Kontohanterare__1_.png
Figur 2

 

Välj vilken roll du vill bjuda in användaren till i rullistan under rubriken Roll (figur 3).

Kontohanterare__2_.png
Figur 3

 

Fyll sedan i e-postadress till den personen du vill bjuda in under rubriken E-postadresser och klicka sedan på knappen Bjud in (figur 4) så kommer en inbjudan skickas till den e-postadressen.

Kontohanterare__3_.png
Figur 4

 

Personen som fått inbjudan kan nu klicka på knappen Godkänn inbjudan i e-postmeddelandet för att börja skapa ett Digiexam-konto.Ta bort roller och återkalla användare

För att ta bort en användare, klicka på siffran under rubriken Antal användare för den rollen användaren innehar, exempelvis administratör (figur 5).

Om läraren vill spara sina provmallar och matriser från Provbiblioteket och flytta med till den nya skolan, kontakta oss på Digiexam innan du tar bort rollen på den gamla skolan.

Kontohanterare__4_.png
Figur 5

 

Klicka sedan på Återkalla efter den användaren som ska tas bort (figur 6)

Kontohanterare__5_.png
Figur 6

 

Det dyker nu upp en kontrollruta där du behöver bekräfta återkallandet av rollen för användaren, klicka på Ja för att återkalla rollen eller Nej för att avbryta (figur 7).

 

OBS! Tänk på att återkalla lärarrollen för lärare som byter skola eller slutar på eran skola. Det är mycket viktigt att lärare inte registrerar prov på felaktig skola. 

Kontohanterare__6_.png
Figur 7


 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer