Följ

Radera prov

Denna funktion finns till för gallring av gamla prov som inte längre behöver sparas/arkiveras i Digiexam. Provmallar från Provbiblioteket och startade prov i någon av flikarna Orättade, Rättade eller Publicerade kan raderas från Arkivet i Provbiblioteket.

 • Lärare kan endast radera sina egna provmallar och startade prov
 • Administratörer kan radera alla provmallar och startade prov


 

Radera prov

 1. Se till att proven du vill radera har arkiverats
 2. Klicka på Arkiv uppe till höger (figure 1)
 3. Hitta de prov som ska raderas (tips för att hitta finns här)
 4. Markera ett eller flera prov (figur 2)
 5. Klicka på Radera markerade
 6. En följdfråga dyker upp då det inte går att återställa de provmallar/startade prov som raderas. För att bekräfta, klicka på Ja, radera (figur 3) 
 7. Ett kvitto på att raderingen skett visas (figur 4)


Screenshot_2023-04-04_at_12.37.16_framed__1_.pngFigur 1

 

Screenshot_2023-04-04_at_12.37.46_framed__2_.png
Figur 2

 

Screenshot_2023-04-04_at_12.38.05_framed__3_.png
Figur 3

 

Screenshot_2023-04-04_at_12.38.22_framed__4_.png
Figur 4

 Hitta ett eller flera prov

Sökning på provnamn, provID eller grupp/klass kan enkelt göras via webbläsarens Sök-funktion, med detta kortkommando (figure 5):

 • Mac: CMD + F
 • Windows och andra enheter: Ctrl + F

webbla_sare_so_k_framed.png
Figure 5


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer